Lan tỏa tình yêu biển đảo trong thế hệ trẻ học sinh, sinh viên và thanh niên

Thứ bảy, 12/11/2022 14:21

Vai trò biển đảo vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, chính trị của quốc gia .. mà riêng Việt Nam còn có ý nghĩa về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

20221201-m20.jpg

Ảnh minh họa

Hiện nay, tình hình biển Đông vô cùng phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đăng đặt ra nhiệm vụ cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, cá ngành, các lực lượng, trong đó có thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Với vai trò của thanh niên, học sinh, sinh viên là những người trẻ tuổi trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là vô cùng quan trọng có sự lan tỏa, nhiệt huyết và lực lượng đông đảo trong xã hội hiện nay. Hơn lúc nào hết đây là thời cơ là động lực niềm tin sự phát huy tinh thần dân tộc vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước nhà.

Chính vì vậy, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc nói chung và chủ quyền biển, đảo Việt Nam nói riêng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ. Do đó, việc giáo dục học sinh các kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm có ý nghĩa thiết thực và cần được phát huy, nhân rộng trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ.

Thông qua các hoạt động, giúp giảng viên và sinh viên có được những thông tin cơ bản nhất về chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp của Quốc gia trên biển Đông, cũng như hiểu hơn về cuộc sống của chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa; đồng thời nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Muốn làm tốt công tác tuyên truyên trong học sinh, SV và thanh niên cần có các giải pháp sau:

- Các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc luôn được quan tâm triển khai lồng ghép trong các buổi ngoại khóa, tọa đàm, triển lãm ảnh và hội thi.

- Cần củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong học sinh và sinh viên,  thanh niên và từ đó biến ý chí thành hành động thiết thực, góp phần vào thực hiện thắng lợi của thanh niên với các nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Đây cũng là mục đích hướng tới của việc phát huy vai trò của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Từ chỗ hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình học sinh và sinh viên, thanh niên sẽ biến thành quyết tâm và hành động mang ý nghĩa lớn lao đối với biển đảo Tổ quốc. đúng như lời Bác dạy “ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” mà thế hệ trẻ hôm nay cần khắc cốt ghi lòng.

Đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

TS. Nguyễn Thị Phương Duyên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top