Lan tỏa Nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận

Thứ bảy, 10/06/2023 15:28

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia, địa phương và trong mọi lĩnh vực.

di-tich.-so-hoa.-tuy-phong-1.jpg

 Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 nhấn mạnh: “Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển tải thông điệp, tinh thần chuyển đổi số là “Quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, làm thật, làm quyết liệt, làm ra hiệu quả, ra sản phẩm”, “Chuyển đổi số là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, là nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại”, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Nắm bắt thời cơ, xu thế chuyển đổi số sẽ tạo nên đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận, thay đổi tổng thể và toàn diện con người về cách sống, cách làm việc dựa trên nền tảng công nghệ số; đồng thời xác định chuyển đổi số phải tiên phong, đi nhanh, đi trước. Ngày 18/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 10 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đồng thời đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số… Đây sẽ là bước khởi đầu mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện cho tỉnh nhà nắm bắt và tận dụng hiệu quả để bứt phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Thuận vươn lên xứng tầm, mở ra hướng đi mới, tạo nên sức sống mới trên quê hương Bình Thuận.

Nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh với các trụ cột chính là địa phương số, kinh tế số, xã hội số có tác động đến mọi cơ quan, đơn vị và địa phương, do đó, phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của chuyển đổi số. Người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đồng thời tích cực đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực về chuyển đổi số cho các địa phương, các cấp, ngành, đối tượng theo yêu cầu, phù hợp điều kiện tình hình thực tế ở Bình Thuận.

Xác định chuyển đổi số là lĩnh vực mới, do vậy trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các kế hoạch, quyết định có liên quan chuyển đổi số. Song song đó cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số do các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đang thực hiện mà trọng tâm là những dự án về xây dựng, phát triển dữ liệu số, nền tảng số...

Trong nhiều cuộc họp cả trực tiếp và trực tuyến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khi quán triệt Nghị quyết số 10 đã xác định rằng: Chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số, xã hội số là những nội dung mới và khó nhưng phải được triển khai đồng bộ, toàn diện, từng bước, phù hợp với thực tiễn của tỉnh Bình Thuận trong mỗi giai đoạn, từng địa phương, ngành, lĩnh vực.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, các cấp, ngành đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10 tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tất cả đã góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cấp, ngành, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu người dân, doanh nghiệp, tạo nên môi trường hành chính công khai, minh bạch.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top