Ký kết chương trình phối hợp giữa Ban quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thứ ba, 23/07/2013 13:13

Sáng 23/7/2013, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2015 (viết tắt là Chương trình Mục tiêu quốc gia). Tới dự và chủ trì buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai; Thiếu tướng Lê Thái Ngọc - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Ban Quản lý chương trình; đại diện đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

img

Đại diện hai đơn vị ký kết

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh: Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2015 là chương trình lớn được Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai. Việc ký kết chương trình với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm trang bị một số thiết bị thông tin là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, thiết thực phục vụ đồn, trạm biên phòng,  góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến bà con vùng  sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
  
Mặt khác, các đồn biên phòng, trạm biên phòng là nơi trực tiếp gần dân nhất - nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, là nơi các đồng chí có thể tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân một cách hiệu quả nhất.

Đồng chí Thứ trưởng mong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cần quan tâm chỉ đạo các đồn biên phòng phát huy tốt hiệu quả, thực hiện đúng cam kết đã được ký.
 
img
Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu tại buổi lễ
 
Việc thống nhất ký kết Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan thuộc dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở giai đoạn 2013-2015. Theo đó, Chương trình phối hợp, tập trung đầu tư thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho một số đồn biên phòng để các cán bộ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sử dụng làm phương tiện thông tin tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Về nội dung và tiêu chí đầu tư: Đầu tư cho một số đồn biên phòng thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, mỗi đồn biên phòng 01 bộ thiết bị âm thanh - ánh sáng. Việc đầu tư phải theo tiêu chí là những đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn hoặc gần khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; khoảng cách khu vực đồng bào sinh sống cách xa trung tâm của xã, thị trấn (thời gian đi bộ ít nhất 01 ngày đường), đường giao thông đi lại khó khăn; đồn biên phòng có cán bộ, chiến sĩ có khả năng thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến với bà con khu vực đồn biên phòng đóng quân.

Cũng theo Chương trình đã được ký kết, về phía Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng cấu hình thiết bị cần đầu tư, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét phê duyệt danh sách các đồn biên phòng được đầu tư; tổ chức mua sắm thiết bị và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để bàn giao cho các đồn biên phòng được đầu tư.

Về phía Bộ Tư lệnh Bộ Đội biên phòng phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng cấu hình thiết bị cần đầu tư để trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét phê duyệt; xét duyệt đề xuất danh sách các đồn biên phòng được đầu tư hàng năm; chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền hàng năm cho các đồn biên phòng được đầu tư thiết bị và tạo điều kiện để đồn biên phòng tổ chức thực hiện kế hoạch.

Đối với đồn biên phòng được trang cấp thiết bị có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị âm thanh ánh sáng; cử cán bộ, chiến sĩ quản lý và sử dụng thiết bị được trang cấp; xây dựng kế hoạch tuyên truyền hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Cũng tại buổi Lễ, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý Chương trình cần lựa chọn những ấn phẩm, đầu sách có nội dung phù hợp với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - chú trọng những đầu sách phù hợp với đồng bào vùng cửa khẩu, biên giới góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho bà con.
 
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top