Ký kết chương trình phối hợp “Công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020”

Thứ tư, 31/08/2011 15:39

Sáng 31/8/2011, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ký kết Chương trình phối hợp “Công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020”. Tham dự có ông Lê Quang Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo của các sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo của 6 huyện khu vực biển, đảo tỉnh.

img

Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi được ký kết gồm những nội dung chính sau: Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua nhiều hình thức thông tin lưu động và tại chỗ, cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền hoặc thông qua băng âm thanh, băng hình…; Phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về biển, ven biển, hải đảo Quảng Ngãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Sản xuất các sản phẩm thông tin, phối hợp với các công ty in và phát hành trên địa bàn tỉnh xây dựng tủ sách cho các đồn biên phòng, các điểm Bưu điện văn hoá xã và nhân dân địa phương tại khu vực biển, ven biển, hải đảo; Phát huy thế mạnh mạng lưới truyền thông công cộng để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền ở cấp huyện, xã đặc biệt ở các xã ven biển và hải đảo; Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền tại các cửa biển như: nối mạng internet, xây dựng website Bộ đội biên phòng, chú trọng chuyên đề về thông tin đối ngoại; Xây dựng mạng thông tin liên lạc trên biển, phục vụ tốt thông tin liên lạc giữa các đồn biên phòng với ngư dân trên biển; Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại về biển, ven biển, hải đảo cho Bộ đội Biên phòng, cán bộ chuyên trách các Phòng Văn hoá và Thông tin và cán bộ của các huyện, xã ven biển và các xã khu vực biên giới biển…

Đây là Chương trình nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động thông tin, truyền thông và tuyên truyền đối ngoại về biên giới khu vực biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi, từng bước nâng cao ý thức của ngư dân khu vực biển, đảo nói riêng và nhân dân cả tỉnh nói chung trong việc giữ gìn, phát huy và bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo tổ quốc trong thời gian tới.

Thanh Lương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top