Kon Tum: Hoàn thành thu thập thông tin đúng phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Thứ tư, 06/10/2021 07:57

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh) đã tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

kon-tum-hoan-thanh-thu-thap-thong-tin-theo-dung-phuong-an-tdt-kt-nam-2021.jpg

Điều tra viên thu thâp thông tin tại cơ sở kinh doanh cá thể của tỉnh Kon Tum

Theo đó, trên cơ sở phương án TĐTKT 2021, BCĐ tỉnh đã kiện toàn tổ chức thành lập Tổ Thường trực giúp việc; Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã; Tổ chức tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên đảm bảo số lượng, chất lượng theo định mức quy định. Ngoài ra, đảm bảo chất lượng thu thập thông tin của cuộc TĐTKT năm 2021, BCĐ tỉnh đã triển khai tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở  cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ cấp tỉnh tới cấp huyện; triển khai công tác lập bảng kê và rà soát, cập nhập danh sách các cơ sở điều tra.

Thu thập thông tin TĐTKT năm 2021 giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Kon Tum được tiến hành từ ngày 01/7 đến 30/7/2021 đối với khối tôn giáo, tín ngưỡng hoàn thành 100% (133/133 đơn vị) so với danh sách nền; Đối với khối cá thể, thu thập thông tin từ ngày 01/7 - 31/7/2021 hoàn thành đạt tỷ lệ 100% (26.563/26.563 cơ sở); trong tổng số 26.563 cơ sở phải thu thập thông tin có 600 cơ sở không còn tồn tại địa bàn/không liên hệ được/không còn sản xuất kinh doanh và 418 cơ sở mới do phát sinh bổ sung thêm trong quá trình điều tra.

Nhìn chung, công tác thu thập thông tin của cuộc TĐTKT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum được triển khai đồng loạt tại các địa bàn theo đúng thời gian quy định; các điều tra viên thực hiện nghiêm túc công tác thu thập thông tin tại cơ sở đảm bảo tiến độ điều tra và quy trình thu thập thông tin./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top