Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở

Thứ tư, 22/04/2020 14:56

Để các đại hội đảng ở cơ sở diễn ra thành công, đảm bảo các yêu cầu, quy định và chất lượng đặt ra, cấp ủy cơ sở cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đại hội, qua đó tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên; đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy định theo đúng Điều lệ Đảng và các chỉ đạo đại hội của cấp trên.

 20200422-l11.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới tại Đại hội Đảng bộ Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đây là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Phước Sơn- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam khi nói về kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các bước chuẩn bị, tổ chức các đại hội điểm trực thuộc tại đơn vị này thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Phước Sơn thông tin, trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên về công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và trực thuộc của Đảng ủy. Đồng thời, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh- đại diện cho khối các chi bộ cơ sở trực thuộc (diễn ra vào ngày 19 và 20/3/2020) và Đảng bộ Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh,  đại diện cho khối đảng bộ cơ sở trực thuộc (diễn ra vào ngày 23 và 24/3/2020).
 
“Có nhiều lý do để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam chọn 2 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) kể trên để chỉ đạo đại hội điểm, tuy nhiên lý do cơ bản nhất là 2 TCCSĐ này đảm bảo các yêu cầu về loại hình TCCSĐ và số lượng đảng viên, chi bộ trực thuộc”- đồng chí Nguyễn Phước Sơn thông tin và cho biết thêm: Hiện nay, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam có 29 chi bộ cơ sở và 36 đảng bộ cơ sở. Như vậy, toàn Đảng ủy có tổng cộng có 65 TCCSĐ. Trong đó, đối với chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 18 đảng viên. Đây là TCCSĐ thuộc dạng không quá ít mà cũng không quá nhiều đảng viên. Trong khi đó, Đảng bộ Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh có 81 đảng viên (79 đảng viên chính thức và  2 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc.
 
Theo đồng chí Nguyễn Phước Sơn, trên tinh thần kế hoạch đã xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã thành lập Tổ Công tác chỉ đạo 2 đại hội điểm kể trên, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy làm Tổ trưởng và  4 đồng chí Thường vụ - Trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc của  Đảng ủy làm thành viên của Tổ công tác.
 
Các thành viên của Tổ chỉ đạo đại hội có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để thông qua đó chuẩn bị tổ chức 2 đại hội điểm kể trên.
 
Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội điểm, cả 2 đại hội này đều đảm bảo, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy định theo đúng Điều lệ Đảng và các chỉ đạo đại hội của cấp trên.
 
“Từ thành công của 2 đại hội điểm kể trên, đến nay Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cũng đã rút kinh nghiệm để quán triệt, nhân rộng với các đại hội còn lại của Đảng bộ. Trong đó, có những bài học vừa đảm bảo các yêu cầu về nội dung, đồng thời cũng đảm bảo về chất lượng, thời gian, quy mô và tính chất của một đại hội đảng cấp cơ sở”- đồng chí Nguyễn Phước Sơn cho hay.
 
Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam thì, những kinh nghiệm chủ yếu, cơ bản trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở đã được đơn vị này rút ra.
 
Trong đó, trước hết đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở, theo đồng chí Sơn nổi lên một số kinh nghiệm như: phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về đại hội, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc nghiên cứu nắm bắt chủ trương, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về xây dựng văn kiện đại hội, đề án nhân sự, kể cả việc bầu cử, cách tổ chức điều hành, giúp việc tại đại hội.
 
202004-l10.jpg
 
Ban Chấp hành khóa mới Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam ra mắt Đại hội
 
Thứ đến là phải xây dựng kế hoạch công việc chi tiết và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, quy định thời gian hoàn thành để từng cấp ủy viên chủ động thực hiện; kiểm tra và điều chỉnh, sửa đổi nếu cần thiết. Vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu, cấp ủy kịp thời liên hệ với bộ phận, cá nhân liên quan, nhất là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được phân công phụ trách tổ chức cơ sở đảng để trao đổi, giải thích và có sự thống nhất trước khi thực hiện; tuyệt đối không được chủ quan.
 
Cùng với những vấn đề trên, cấp ủy phải sâu sát, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời các vướng mắc, ý kiến, nguyện vọng chính đáng, kể cả đơn thư của cán bộ, đảng viên. Phải phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia góp ý trong quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự đại hội.
 
Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phước Sơn cho rằng, bài học đầu tiên mà đơn vị này rút ra là báo cáo chính trị cần phải có bố cục rõ ràng, dung lượng vừa phải, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá sát, đúng tình hình và kết quả thực hiện, không liệt kê dàn trải; phương hướng nhiệm kỳ đến cần chú ý các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính khả thi.
 
Báo cáo kiểm điểm cấp ủy cần đánh giá sâu vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua theo 3 nhóm vấn đề đã nêu trong đề cương, rút ra kinh nghiệm để cấp ủy khóa mới nghiên cứu; không trùng lặp với báo cáo chính trị.
 
Đôi với dự thảo nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới, cấp ủy cần chuẩn bị kỹ, ngắn gọn nhưng đầy đủ những nội dung đại hội thông qua; đồng thời, phần phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu cũng phải rõ ràng, cụ thể.
 
Về dự thảo chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Phước Sơn cho rằng: “cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nêu trong dự thảo nghị quyết đại hội để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ ràng; không đề ra nhiệm vụ, giải pháp chung chung và được trình bày tóm tắt, thảo luận và biểu quyết thông qua trước khi đọc diễn văn bế mạc đại hội”.
 
Đối với báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện đại hội cấp trên, kinh nghiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cho rằng: không nên dài dòng và chi tiết những vấn đề vụn vặt về câu chữ, chính tả thuần túy; tập trung vào những vấn đề lớn và thể hiện theo nhóm ý kiến.
 
Về quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội, theo Phó Bí Nguyễn Phước Sơn: Phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy hoạch, nguyên tắc, tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và dựa trên kết quả đại hội các chi bộ trực thuộc; chú ý cơ cấu hợp lý và có tính kế thừa, chuyển tiếp. Xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại liên quan đến nhân sự cấp ủy.
 
Liên quan đến công tác tổ chức và điều hành đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phước Sơn cho rằng, để đảm bảo quy trình, thời gian của đại hội, cấp ủy cần phải xây dựng kịch bản điều hành chung và kịch bản chi tiết cho từng nội dung; đoàn chủ tịch và từng bộ phận bám sát kịch bản để thực hiện, điều hành đảm bảo chặt chẽ, nhanh gọn; đặc biệt điều hành về công tác nhân sự tại đại hội phải rõ ràng, mạch lạc, nêu rõ định hướng cơ cấu để đảng viên thảo luận, bầu tập trung.
 
Đồng chí cũng cho biết, công tác tổ chức, khai mạc đại hội phải ngắn gọn, súc tích; báo cáo chính trị trình đại hội nên trình bày tóm tắt. Cạnh đó, cần bố trí thời gian hợp lý để tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ khóa mới bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; công bố kết quả trong đại hội được đảm bảo.
 
“Cùng với những chuẩn bị trên, việc chú ý chuẩn bị phiếu bầu có số dư và phiếu bầu không có số dư cũng phải đúng theo quy định; cần chuẩn bị kỹ các phương án, tình huống có thể xảy ra, như: phiếu bầu đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên,...”- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phước Sơn cho biết thêm./.
Theo dangcongsan.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top