Kinh nghiệm, kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến tại thành phố Đà Nẵng

Thứ năm, 08/06/2023 19:39

Tính đến tháng 5/2023, tại Đà Nẵng, hầu hết thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình với 1.797 DVCTT (chỉ có 4,5% TTHC cung cấp mức độ 2 do vướng các quy định khác nhau); hiện tại cũng đã tích hợp được 1.635 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 Da-nang.jpg

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top