Kim Sơn chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử

Chủ nhật, 04/12/2022 22:20

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử là mục tiêu quan trọng mà tỉnh và các địa phương hướng tới. Ở huyện Kim Sơn, nhiệm vụ này đã và đang được tập trung thực hiện với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

dung1-09025112042022.jpg 

Để chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện tập trung, thực chất, hiệu quả, năm 2022, Kim Sơn đã lựa chọn 10/26 xã, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình này. Ông Trần Văn Sang, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Phòng đã tham mưu với UBND huyện xây dựng Kế hoạch triển khai tới các xã thực hiện; đồng thời có hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung nâng cấp trang thông tin điện tử huyện. Hỗ trợ các xã điểm gần 1 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống mạng, máy tính phục vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức về công nghệ thông tin, khai thác dịch vụ công, ứng dụng các phần mềm điện tử, hướng dẫn thực hiện việc nhận, gửi văn bản qua phần mềm, thư điện tử công vụ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến.

Ông Đỗ Văn Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn cho biết: Thị trấn đã quan tâm đầu tư cở sở vật chất để bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến chủ động giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến công dân. Đi đôi với đó chú trọng tuyên truyền cho người dân chủ động tiếp cận chuyển đổi số

Công tác tuyên truyền cũng được huyện Kim Sơn đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với phát huy lợi thế của CNTT để triển khai. Ở các địa phương làm điểm, đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng; các nhóm zalo nội bộ cũng như ở Khu dân cư để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền đến người dân.

Hiện công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn được thực hiện trên các ứng dụng dùng chung như:  Office, email công vụ... 100% cán bộ, công chức thực hiện xử lý văn bản, ý kiến chỉ đạo trên hệ thống và thực hiện ký số. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến đạt trên 60%.

Với bước đi và lộ trình cụ thể, tin tưởng mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử ở Kim Sơn sẽ đạt hiệu quả rõ nét và tích cực hơn trong thời gian tới. Qua đó, tăng cường sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top