Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại bài bản, chuyên nghiệp

Thứ tư, 04/11/2020 12:20

Để nâng cao hiệu quả chiến lược phát triển TTĐN trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về TTĐN từ Trung ương xuống địa phương một cách bài bản, chuyên nghiệp.

20201104-l2.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc
 
Sáng ngày 4/11, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Trung ương do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ TT&TT về việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và chuẩn bị xây dựng chiến lược giai đoạn mới. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo; đại diện lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: Trong thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) đã đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao; góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
 
Bên cạnh đó, công tác TTĐN đã có bước đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền sát với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; tận dụng và phát huy phương tiện truyền thông mới; đội ngũ làm công tác TTĐN được củng cố, bước đầu hình thành bộ máy thống nhất từ Trung ương tới địa phương, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, truyền thông; tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, các phóng viên nước ngoài.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế như: Chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất trong từng mảng thông tin (chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa…); các cơ quan làm công tác TTĐN còn chậm thích ứng với với các phương tiện truyền thông mới;…
 
Để nâng cao hiệu quả chiến lược phát triển TTĐN trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về TTĐN từ Trung ương xuống địa phương một cách bài bản, chuyên nghiệp; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác TTĐN; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là đối tượng trẻ với khả năng sử dụng công nghệ mới nhanh nhạy như hiện nay. Mặt khác, cần huy động đội ngũ những người làm báo có uy tín để đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam…
 
20201104-l3.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại buổi làm việc
 
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục TTĐN (Bộ TT&TT) cho biết: Cụ thể hóa Kết luận 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về công tác TTĐN, Bộ TT&TT đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tham mưu chủ trì xây dựng các văn bản quan trọng về công tác TTĐN, bước đầu hình thành được hành lang pháp lý, làm cơ sở triển khai thống nhất các hoạt động TTĐN trên phạm vi cả nước, trong đó Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/9/2015 về quản lý hoạt động TTĐN là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất cho tới nay trong quản lý hoạt động TTĐN nói riêng cũng như trong hoạt động quản lý nhà nước về TTĐN nói chung.
 
Đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan báo chí chủ lực xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ thị, kế hoạch, quy hoạch, các đề án có tầm ảnh hưởng và mang tính dài hạn như: Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển TTĐN giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về TTĐN giai đoạn 2013 - 2020, Kế hoạch TTĐN của Chính phủ năm 2014, Kế hoạch TTĐN của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2017 và giai đoạn 2018 - 2020, Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020; Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và TTĐN góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển,...
 
Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác quản lý nhà nước về TTĐN; tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong công tác xây dựng Kế hoạch TTĐN hằng năm. Để các tỉnh, thành phố sớm triển khai hoạt động TTĐN, ngày 19/10/2016, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên hướng dẫn quản lý hoạt động TTĐN của các địa phương.
 
Để hoàn thiện cơ chế quản lý TTĐN thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tăng cường việc phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai các hoạt động TTĐN, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 hướng dẫn về quản lý hoạt động TTĐN của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT ngày 06/5/2019 quy định việc đăng, phát nội dung TTĐN trên báo chí....
 
Ngoài ra, để thực hiện cơ chế định hướng thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và hợp tác, trao đổi thông tin kịp thời giữa cơ quan chỉ đạo, điều hành trong nước với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, năm 2016, Bộ TT&TT cùng với một số bộ, cơ quan ngang bộ ký kết Quy chế về việc phối hợp giữa Bộ Ngoại giao và các Cơ quan trong nước về công tác TTĐN của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Trong giai đoạn 2012 - 2020, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng một số Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài thông qua việc tạo điều kiện cho phóng viên nước ngoài vào đưa tin, làm phóng sự quảng bá về Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trao đổi về việc sản xuất các chương trình truyền hình giữa các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và nước ngoài; tổ chức các triển lãm, hội nghị, sự kiện nhằm thúc đẩy hiểu biết, tăng cường quảng bá Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp cung cấp các sản phẩm TTĐN để các Cơ quan đại diện sử dụng làm ấn phẩm tuyên truyền; phối hợp trao đổi thông tin về tình hình dư luận tại địa bàn nhằm phục vụ công tác đấu tranh dư luận, giải thích, làm rõ những thông tin sai lệch về Việt Nam.
 
Song song với đó, Bộ TT&TT đã tập trung kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về TTĐN; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN cho cán bộ và các lực lượng tham gia công tác TTĐN; Đẩy mạnh tuyên truyền giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, thành tựu về đảm bảo quyền con người, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch; Đa dạng hóa hình thức, phương tiện thông tin, tranh thủ các lực lượng thông tin truyền thông; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới...
 
20201104-l4.jpg
 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang mong muốn thời gian tới Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp mang tính khả thi 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh gia cao vai trò của Bộ TT&TT trong hoạt động TTĐN thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra; góp phần quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”.
 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang mong muốn thời gian tới Bộ TT&TT và các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp mang tính khả thi để Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tập hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và chuẩn bị xây dựng chiến lược cho giai đoạn mới./.
 
Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top