Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ TT&TT

Thứ ba, 17/09/2019 15:16

Ngày 17/09, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ TT&TT. Tham dự tiếp và làm việc với đoàn có Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT gồm : Cục Báo chí, Cục Phát Thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông, Văn phòng Bộ, Cục Bưu điện Trung ương, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, VNPOST,...

20191709-ta3.jpg
 
Toàn cảnh buổi kiểm tra
 
Tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục trưởng Cục dân quân tự vệ, Trưởng đoàn kiểm tra đã thông báo 10 nội dung kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Bộ TT&TT bao gồm: Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng quân sự của các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; Kết quả chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, sinh viên các nhà trường thuộc lĩnh vực quản lý, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với việc tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Công tác chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan quân sự địa phương huấn luyện hoạt động tự vệ...
 
Theo báo cáo của Bộ TT&TT, trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh, Bộ TT&TT đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng liên tục quán triệt Chỉ thị của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, các Nghị định, thông tư của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Luật phòng, chống khủng bố, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;...
 
Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 phê duyệt đề án Nâng cấp Mạng điện báo hệ đặc biệt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, qua đó để Mạng điện báo hệ đặc biệt trở thành hệ thống thông tin có tính chiến lược, đảm bảo thông tin thông suốt, an toàn, bảo mật trong mọi tình huống phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bộ đã xây dựng, khai thác và vận hành Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thực hiện chức năng giám sát, hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin của Đảng, Nhà nước theo quy định của pháp luật; Triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; tổ chức nhiều chương trình diễn tập quốc gia và quốc tế ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng...
 
20191709-ta4.jpg

Đoàn kiểm tra công tác huấn luyện và hoạt động của đội ngũ dân quân tự vệ thuộc Bộ TT&TT.
 
Về công tác quán triệt, triển khai tổ chức các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác quốc phòng và an ninh, hàng năm Bộ TT&TT đã phối hợp với Cơ quan Thường trực công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo Ngành trên phạm vi toàn quốc. Bộ cũng phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương tổ chức nhiều Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và người dân các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa. Ngoài việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 2000 đảng viên thuộc 40 cơ sở tổ chức đảng, hàng năm Bộ TT&TT thường xuyên tiến hành khảo sát, nắm chắc số lượng cán bộ, đảng viên trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các cục, vụ, nhà trường để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, báo cáo cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đến nay, 100% cán bộ thuộc đối tượng 1, khối tham mưu Bộ đã qua bồi dưỡng; các cán bộ thuộc đối tượng 2,3,4 ở cơ quan Bộ đã được bồi dưỡng đều đạt 80% trở lên. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Việt Hàn, Trường Cao đẳng In và Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đã tiền hành bồi dưỡng cho khoảng 4000 sinh viên/năm. Cùng với đó các tổ chức chính trị như Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã tuyên truyền, giáo dục kiến thức Quốc phòng và An ninh cho trên 15.000 đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị Bộ với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú.
 
Nhìn chung, công tác quốc phòng, quân sự của Bộ TT&TT trong năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban Chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng, do đó việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành TT&TT thực hiện nhiệm vụ quốc phòng luôn thuận lợi, việc triển khai chương trình công tác quân sự tại địa phương nơi đơn vị công tác đạt kết quả tốt; qua đó góp phần thúc đẩy ngành TT&TT tiếp tục phát triển bền vững, gắn kết nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị trong Bộ.
 
Sau khi kiểm tra hệ thống văn bản và trao đổi làm rõ những vấn đề liên quan, Đoàn đã tiến hành kiểm tra nhận thức về công tác quốc phòng, an ninh đối với các cán bộ trưởng, phó phòng chủ chốt thuộc các đơn vị Bộ, đồng thời kiểm tra hoạt động huấn luyện, hoạt động của đội ngũ dân quân tự vệ thuộc Bộ TT&TT.
 
20191709-ta5.jpg
 
Đoàn kiểm tra chụp ảnh lưu niệm với Thứ trưởng Phan Tâm và đại diện lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ dân quân tự vệ Bộ TT&TT.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng, quân sự và giáo dục quốc phòng an ninh của Bộ TT&TT thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Lãnh đạo Bộ TT&TT lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng quân sự, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, ... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định, nhất là cán bộ chủ chốt; Thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự những tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh bổ sung và tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thực hiện có nề nếp công tác kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết về công tác quốc phòng quân sự.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã tiếp thu những ý kiến góp ý và đề nghị mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, qua đó cho biết: Buổi kiểm tra giúp Ban Chỉ huy quân sự Bộ TT&TT tăng cường hoàn thiện công tác an ninh quốc phòng, quân sự để triển khai tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top