Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Binh đoàn 16

Thứ hai, 18/07/2016 16:39

Sáng ngày 18/7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Binh đoàn 16.

Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương  làm phó đoàn kiểm tra.
 
Báo cáo với đoàn, đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 16 nêu rõ, thời gian qua, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thuộc Binh đoàn 16 luôn quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương.
 
20160718-m22.jpg
Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, kiểm tra tại Binh đoàn 16.
 
Nổi bật là nhiệm vụ bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được triển khai rộng khắp, toàn diện đến các đối tượng, phương pháp tổ chức linh hoạt, sáng tạo, số lượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ngày càng nhiều. Các đối tượng sau khi được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã có chuyển biến rõ rệt về nhận thức đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, về đối tượng, đối tác; về bản chất của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
20160718-m23.jpg
 Các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, trao đổi với cán bộ Binh đoàn 16 về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
 
Kết luận các nội dung kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Hồng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Binh đoàn 16 đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thời gian qua. Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trong vùng dự án. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát những đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh để bồi dưỡng bảo đảm đúng nội dung, kế hoạch. Binh đoàn 16 tiếp tục phối hợp với Quân khu 5, Quân khu 7 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng bảo đảm đúng kế hoạch. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; nội dung tuyên truyền cần phong phú, hình thức đa dạng, phương pháp phải linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền sao cho đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo, trong đó chú trọng giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của quê hương làm cho quần chúng nhân dân tin tưởng đi theo con  đường, mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top