Khuyến khích tổ chức, cá nhân xuất khẩu tem bưu chính

Thứ ba, 03/06/2014 15:53

Theo dự thảo Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc xuất, nhập khẩu tem bưu chính, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân xuất khẩu tem bưu chính. Việc xuất khẩu tem bưu chính sẽ không cần có giấy phép xuất khẩu.

img

Ảnh minh họa

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.mic.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Thời hạn lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư này sẽ kéo dài đến ngày 20/7/2014.
 
Theo dự thảo Thông tư mới, các loại tem bưu chính không được phép xuất khẩu, nhập khẩu gồm có: Tem bưu chính giả; Tem bưu chính có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; Tem bưu chính Việt Nam đã có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tem bưu chính nước ngoài có nội dung và nguồn gốc xuất xứ không phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu chính các nước thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và các hiệp hội sưu tập tem.
 
Cùng với việc quy định cụ thể những loại tem bưu chính cần phải có giấy phép nhập khẩu, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mà cá nhân, tổ chức sẽ được miễn giấy phép nhập khẩu, bao gồm: tem bưu chính của các nước thành viên UPU nhập khẩu theo quy định của Công ước UPU; tổng số các chủng loại tem bưu chính cho một lần nhập khẩu có số lượng dưới 500 con và không thuộc danh mục các loại tem không được phép xuất khẩu, nhập khẩu; và tem bưu chính Việt Nam được in tại nước ngoài theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Về trình tự, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, dự thảo Thông tư quy định: tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính cần gửi hồ sơ đề nghị qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp đến Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Việc cấp giấy phép sẽ được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận được hồ sơ đề nghị đáp ứng quy định. Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo bằng văn bản tới các tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do từ chối cấp phép.
 
Giấy phép nhập khẩu tem bưu chính sẽ có giá trị thực hiện một lần trong thời hạn không quá 1 năm kể từ ngày ký và không được gia hạn. Các cá nhân, tổ chức nhập khẩu sẽ phải đề nghị cấp lại giấy phép nhập khẩu trong trường hợp làm mất, hỏng giấy phép hoặc có thay đổi về nội dung ghi trên giấy phép.   
 
 

Sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và chính thức có hiệu lực thi hành, Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu tem bưu chính sẽ thay thế cho các nội dung quy định về nhập khẩu tem bưu chính tại Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 7/6/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Vân Anh (ICTNews)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top