Khối thông tin tuyên truyền triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ năm, 17/12/2020 22:17

Chiều ngày 17/12, tại Hà Nội, Khối thông tin tuyên truyền (gồm các Cục: Báo chí; PTTH&TTĐT; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở; Xuất bản, In và Phát hành) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, trong năm 2020, Khối thông tin tuyên truyền đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, bám sát yêu cầu thực tiễn đang đặt ra, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Cụ thể, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT; Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Việc ban hành Nghị định này đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về báo chí, xuất bản và các văn bản pháp luật liên quan.

IMG-8197-l.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; phê duyệt Đề án Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài; Đề án phát triển, quản lý báo chí đối ngoại và Văn phòng thường trú báo chí Việt Nam ở nước ngoài; Đề án “Chương trình quốc gia xuất bản các loại sách thiết yếu về chính trị - xã hội và văn hóa”. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng “Đề án Chương trình sách Quốc gia”; Đề án đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng xã hội giai đoạn 2019-2022; ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (áp dụng cho cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; các tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam).

Ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản; Kế hoạch xây dựng mô hình điểm đài truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 trong lĩnh vực cấp phép hoạt động báo chí. Bộ TT&TT cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 để chuẩn bị cho công việc đề xuất, xây dựng Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn tới; Tổ chức sơ kết 07 năm thực hiện Luật Xuất bản 2012...

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2026); Năm Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN, Năm Việt Nam đảm nhiệm ủy viên không thường trực Liên hợp quốc... Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch; tuyên truyền về các sự kiện chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội của đất nước, vệ sinh, an toàn thực phẩm...Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các vấn đề xã hội quan tâm; công tác phòng, chống thiên tai; phòng, chống cháy nổ….; định hướng thông tin tuyên truyền chủ động ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật của cơ quan báo chí.

 
IMG-8211-ll.jpg
 

Toàn cảnh Hội nghị

Tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Công bố và trao Giấy phép hoạt động báo chí cho các cơ quan báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ TT&TT.

Duy trì và linh hoạt hình thức, nội dung thông tin cung cấp cho báo chí liên quan đến công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân trong đại dịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.

Đồng thời, thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội xuyên biên giới, phòng chống ngăn chặn thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam. Tập trung rà soát, bóc gỡ các kênh thông tin xấu độc, các fanpage phản động. Tích cực thanh tra, kiểm tra các trang thông tin điện tử có dấu hiệu đăng bài như cơ quan báo chí; xử phạt các trang thông tin điện tử thông tin không đúng sự thật. Nghiên cứu về tin giả (Fake news) và các phương thức xử lý các hành vi tung tin giả trên mạng xã hội. Bộ TT&TT làm việc với Facebook, Google về các vấn đề còn tồn tại của các doanh nghiệp này khi hoạt động ở Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ hàng nghìn tin, bài viết, video clip vi phạm pháp luật.

Bộ đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức nhiều triển lãm sách trực tuyến chào mừng các sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước, như: Triển lãm Sách Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội sách trực tuyến Quốc gia năm 2020 chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020). Triển lãm sách Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm sách Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ chủ trì, phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2...

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thông tin tuyên truyền đã kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ TT&TT nhiều nội dung quan trọng để định hướng, chỉ đạo trong thời gian tới.

IMG-8166-lll.jpg
 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bùi Sĩ Hoa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Khối thông tin tuyên truyền đã đạt được trong năm qua. Các Cục: Báo chí, PTTH-TTĐT, Thông tin đối ngoại đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đấu tranh về pháp lý, kinh tế, kỹ thuật nhằm buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới (Facebook, Google, Apple) tuân thủ pháp luật Việt Nam; kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn, gỡ bỏ kịp thời thông tin giả, xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội; thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin lừa đảo, đánh bạc, quảng cáo không đúng sự thật, thông tin gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin độc hại đối với trẻ em. Xử lý nghiêm các đối tượng trong nước phát tán thông tin giả mạo; nội dung thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối và phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin lừa đảo, không đúng sự thật gây hoang mang trong xã hội.

Đặc biệt, Bộ TT&TT tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích...; sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, qua đó xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng thông tin báo chí, thông tin trên mạng viễn thông, Internet; đến nay đã cơ bản hoàn thành quy hoạch báo chí theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 3/2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, các sự kiện triển lãm sách, hội sách đều được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên sàn book365.vn, thu hút hàng nghìn lượt truy cập và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bạn đọc.

Thứ trưởng yêu cầu Khối thông tin tuyên truyền cần tập trung xây dựng định hướng chiến lược cho lĩnh vực của mình trong giai đoạn 5 năm tới, đánh giá xu hướng mới, chọn khâu đột phá để triển khai gắn với chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của ngành TT&TT cần phải đi tiên phong với cách làm mới, mô hình mới, phương thức quản lý mới...

Tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp... coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có liên quan định hướng thông tin cho báo chí, rà quyét thông tin xấu độc trên mạng của các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước.

Các đơn vị trong Khối thông tin chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối cần đoàn kết, đồng thuận, gắn bó chặt chẽ với nhau để xử lý công việc chung có hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo Bộ TT&TT đặt ra trong giai đoạn tới.

Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top