Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Thứ ba, 29/03/2016 18:00

Ngày 29/3/2016, tại trụ sở Bộ TT&TT, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. Tới dự có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TW, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng khen thưởng TW, Phó trưởng Ban dân vận TW; đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, phòng ban có liên quan.

20160329-m10.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đánh giá chung, trong năm 2015, các Bộ, ngành trong Khối đã tiếp tục triển khai Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 3/6/2014 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015.
 
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2015, các cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành trong Khối đã chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực, vai trò tham mưu cho Hội đồng thi đua, Khen thưởng hoạt động hiệu quả trong việc chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong các Bộ, ngành.
 
Bên cạnh đó, công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã từng bước đổi mới về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi Bộ, ngành trong Khối, đã góp phần nâng cao nhận thức và thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền các cấp ủy đảng và tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trài thi đua tại cơ sở; có tác dụng khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch trong cả năm 2015 của các Bộ, ngành trong Khối.
 
Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; đã kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các Bộ, ngành trong Khối; đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
 
Trong năm 2015, các đơn vị trong Khối đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi Bộ, ngành trong Khối.
 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Khối Thi đua các Bộ, ngành kinh tế trong năm 2015. Các đơn vị thành viên, nhất là vai trò của Khối trưởng, Khối phó đã tích cực hăng hái, nghiêm túc thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch chung của Khối đề ra ngay từ đầu năm. Các hoạt động của Khối thực sự tạo sự chuyển biến tích cực, phong phú trong hoạt động thi đua của Khối, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị thành viên.
 
Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã thống nhất đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm của Khối trong năm 2016 bao gồm: Tiếp tục đổi mới  công tác thi đua, khen thưởng; tích cực tham mưu cho lãnh đạo các Bộ, ngành ban hành thông tư, quy chế về thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Bộ, ngành; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đảng và đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong từng đơn vị; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác; chú trọng khen thưởng các công nhân, người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh ở cơ sở, ưu tiên lao động nữ; kiện toàn tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng, tổ chức công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; xây dựng các phong trào thi đua liên kết, thi đua chuyên đề với nội dung phù hợp, tăng cường các hoạt động giao lưu, tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên trong Khối.
 
20160329-m11.jpg
 
Các đơn vị trong Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế ký giao ước thi đua năm 2016
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TW Trần Thị Hà đề nghị các thành viên trong Khối khắc phục các khó khăn trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, phát huy điểm mạnh và tiếp tục hưởng ứng triển khai và đổi mới những nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đồng chí cũng yêu cầu các phong trào thi đua của Khối phải thiết thực và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng Bộ, ngành; Xây dựng tiêu chí cụ thể và cần kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; Chú trọng tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến cũng như tiếp tục duy trì biểu dương các gương điển hình tiên tiến; Chủ động nghiên cứu chính sách về công tác thi đua khen thưởng để triển khai các phong trào thi đua; Đặc biệt, các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của mình.
 
Nhằm phát huy những kết quả và nỗ lực của toàn Khối đã đạt được trong năm 2015, các đơn vị trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2016 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Hội nghị cũng đã thống nhất ý kiến bầu chọn Bộ Giao thông vận tải làm Khối trưởng và Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Khối phó của Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế năm 2016./.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top