Khối thi đua 7 ký kết giao ước thi đua năm 2017

Thứ ba, 28/03/2017 07:28

Ngày 27/03/2017, Khối thi đua 7 gồm các doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.

 

A-DSC-0153.jpg
 
Các đơn vị thành viên Khối thi đua 7 ký giao ước thi đua năm 2017
 
Theo đó, các đơn vị trong Khối gồm Bưu điện TP. Hồ Chí Minh (Khối trưởng Khối thi đua 7), Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê và Công ty Truyền hình cáp SCTV đã thống nhất thực hiện các nội dung: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-UBND, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2017. Nỗ lực thực hiện đạt mức cao nhất các nội dung, tiêu chí thi đua chủ yếu theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố; Tổ chức triển khai phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2017 với khẩu hiệu chung của cả thành phố là “Đổi mới nhanh, hiệu quả cao và phát triển mạnh”. Các phong trào thi đua của từng đơn vị, xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ, trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi bộ phận, cá nhân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng xây dựng và nhân rộng học tập các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần lao động giỏi – lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội; Nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế hoạt động của Khối thi đua. Tham dự đầy đủ và đúng thành phần trong các buổi họp, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động của Khối thi đua. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ theo đúng thời gian quy định. 100% các đơn vị thành viên trong Khối đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017.
 
Đặc biệt, đối với việc thực hiện phong trào thi đua “Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị trong Khối thống nhất cùng tập trung góp sức xây dựng mô hình Thư viện – Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn nông thôn thành phố của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Triệu Quốc Hùng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top