Khối các cơ quan của Đảng sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016

Thứ tư, 03/08/2016 17:19

Ngày 2/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan của Đảng bao gồm (Tạp chí Cộng sản, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, báo Nhân dân) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Phó ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh dự và phát biểu ý kiến.

6 tháng qua, công tác thi đua, khen thưởng của 6 đơn vị trong khối tiếp tục đi vào nền nếp. Lãnh đạo khối thi đua và các đơn vị ngày càng coi trọng hơn vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nội dung các phong trào thi đua đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
3-3.png
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, đổi mới phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận của Đảng”. Tạp chí Cộng sản đã ban hành Kế hoạch hoạt động thi đua năm 2016: Tổ chức ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tập trung cho đợt thi đua lập thành tích Chào mừng 86 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5/8/1930-5/8/2016), triển khai đăng ký thi đua năm 2016. Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao giải Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”; ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dưng nông thôn mới”, xây dựng tham luận “ Đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước ở các tập đoàn, tổng công ty nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển” và “Nâng cao công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Báo Nhân dân phát động phong trào thi đua lập thành tích  kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2016); tổ chức phong trào thi đua chuẩn bị tiến tới ngày hội bầu cử toàn dân 22/5/2016. Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát động thi đua năm 2016 với chủ đề “ Năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2016 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham mưu và trình lãnh đạo phê duyệt Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2016 và tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch biên tập, xuất bản, phát hành năm 2016”… Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối chủ động trong công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến. 
 
Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện thành công kế hoạch chung của khối thi đua đề ra. 
3-4.png
Phó ban Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong khối. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện kế hoạch số 19 KH-HĐTĐKT năm 2014 thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; đồng thời tích cực tham gia góp ý sửa đổi dự thảo nghị định mới. Những cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị chủ động tham mưu cho lãnh đạo ban hành các chế độ chính sách đến công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật và phù hợp với cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, phát huy thế mạnh của mình, khối cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến; giới thiệu các điển hình tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương sẽ tập huấn cho khối về công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng.
 
Trong phong trào thi đua năm 2015, Tạp chí Cộng sản được tặng Cờ Thi đua Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Thục Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top