Khối An toàn thông tin triển khai công tác năm 2018

Thứ tư, 20/12/2017 19:16

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Khối An toàn thông tin Bộ TT&TT đã diễn ra chiều ngày 20/12, tại Hà Nội. Đây là năm đầu tiên 3 đơn vị Khối An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT gồm Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC tổ chức chung hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Hội nghị được tổ chức qua phương thức cầu truyền hình với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Tại điểm cầu Hà Nội, Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

20171220-m100.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối An toàn thông tin đã cố gắng hoàn thành được một số công việc lớn, quan trọng trong năm 2017.
 
Các đơn vị trong Khối đã nỗ lực để đảm bảo an toàn thông tin trước các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2017, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Thực hiện kiểm tra, đánh giá, diễn tập thử nghiệm các phương án đảm bảo an toàn thông tin trước APEC cho tất cả các địa điểm tổ chức Hội nghị. Phát hiện và xử lý kịp thời một số các sự cố tấn công mạng vào các hệ thống khác nhau phục vụ cho Hội nghị.
 
Các đơn vị trong Khối đã xây dựng, tham mưu để Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08 văn bản (bao gồm 01 dự thảo Nghị định, 06 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 dự thảo Chỉ thị), trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 03 văn bản.
 
Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ TT&TT cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Đến nay nhiều doanh nghiệp đã được cấp phép. Điều này đã thể hiện vai trò quản lý nhà nước của Bộ TT&TT đối với lĩnh vực an toàn thông tin. Công tác tiếp nhận, thực hiện thẩm tra hồ sơ xin cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cũng được đẩy mạnh.
 
Công tác kiểm tra, đánh giá giám sát về an toàn thông tin bước đầu đã có những kết quả bước đầu, đã có sự phối hợp hoạt động với các bộ, ngành để phát hiện lỗ hổng và các cuộc tấn công. Điều đó góp phần nâng cao uy tín của Bộ TT&TT trong công tác đảm bảo an toàn thông tin.
 
Năm 2017, các đơn vị đã tổ chức 21 khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin cho 910 cán bộ đến từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức thành công Diễn tập quốc tế APCERT 2017 với chủ đề: “Các mối đe dọa tấn công từ chối dịch vụ - DDoS mới tập trung vào việc Điều tra, phân tích các hành vi tấn công từ chối dịch vụ mới – DDoS”; Diễn tập ASEAN - JAPAN 2017; Diễn tập ACID cho các đơn vị đảm nhiệm công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các Bộ, Ngành, một số Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiệp hội an toàn thông tin, các doanh nghiệp ISP lớn và một số tổ chức nắm giữ hạ tầng quan trọng tại 03 khu vực: TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh tham gia.
 
Tuy nhiên, lĩnh vực an toàn thông tin là lĩnh vực khó và mới, liên tục thay đổi và biến động. Trong khi đó lực lượng của các đơn vị còn mỏng, thị trường an toàn thông tin nhỏ... Vì vậy các đơn vị trong Khối phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ của Khối An toàn thông tin trong năm 2018, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, lĩnh vực an toàn thông tin chưa bao giờ nóng như hiện nay. Càng ngày lĩnh vực an toàn thông tin càng có vai trò, vị trí quan trọng khi chúng ta kết nối liên thông từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và khi mọi người dân đều tiếp cận, ứng dụng  CNTT ngày càng nhiều.
 
Cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được các đơn vị đề ra, đồng thời trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của Khối An toàn thông tin trong thời gian qua, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị cần lưu ý, quan tâm một số nhiệm vụ.
 
Bộ trưởng đề nghị, thời gian tới Cục An toàn thông tin, VNCERT và NEAC phải kiện toàn bộ máy của đơn vị mình. Bộ trưởng chỉ đạo rõ các đơn vị phải làm sao thu hút nhân lực, đặc biệt là nhân lực chuyên môn, kỹ thuật vào làm việc trong các đơn vị; phân công công việc một cách hài hòa, hợp lý, khoa học. “Một người có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một người để có người chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng nói. Đồng thời, các đơn vị phải tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước; quan tâm đến công tác cán bộ trong từng đơn vị khi phân công lại và thực hiện luân chuyển cán bộ ngay trong từng phòng, từng đơn vị đảm bảo dân chủ, khách quan, bình đẳng.
 
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị Khối An toàn thông tin đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018, tiếp tục theo sát các đơn vị thẩm tra của Văn phòng Chính phủ để sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các văn bản Bộ đã trình; quan tâm triển khai tiếp việc hướng dẫn, đôn đốc xác định cấp độ an toàn các hệ thống thông tin, nhất là tập trung vào 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên để đảm bảo an toàn thông tin mạng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố và tăng cường năng lực cho cán bộ các bộ phân chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Ngoài ra, VNCERT cần quan tâm đến các đơn vị của Trung tâm tại Đà Nẵng, TP.HCM, làm sao để ứng cứu sự cố một cách kịp thời nhất.
 
Bộ trưởng yêu cầu Trung tâm NEAC  thời gian tới tập trung quản lý vận hành ổn định hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, thúc đẩy sử dụng chữ ký số trong việc thực hiện các giao dịch trực tuyến.
 
Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trong Khối chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời quan tâm đến các hoạt động đoàn thể. “Chi bộ, Chi ủy phải thực sự là hạt nhân đoàn kết lãnh đạo toàn đơn vị, phối hợp giữa lãnh đạo chuyên môn với lãnh đạo cấp ủy. Đảm bảo làm thế nào để các đơn vị thực sự tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, tư vấn các biện pháp, chính sách về an toàn thông tin. Phải chủ động từ trong khâu nghiên cứu đến đề xuất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Các đơn vị Khối An toàn thông tin của Bộ thời gian tới cần phải ưu tiên nguồn lực để đảm bảo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đạt chất lượng, đúng tiến độ. Các đơn vị cũng cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các công việc phải đảm bảo đúng tiến độ được giao.
 
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải chia sẻ số liệu thống kê để thống nhất trong phát ngôn, trong cung cấp thông tin cho truyền thông và cộng đồng, không để xảy ra tình trạng các đơn vị trong Bộ đưa ra những số liệu thống kê khác nhau và cần tạo thói quen thống nhất lấy số liệu từ Sách Trắng CNTT-TT của Bộ.
 
Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, vấn đề quan trọng là phải tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong hoạt động chuyên môn, phối hợp giữa các đơn vị trong lĩnh vực an toàn thông tin, các đơn vị trong Bộ và phối hợp với các đơn vị của các Bộ liên quan.
 
Tổ chức giao ban định kỳ Khối An toàn thông tin, có thể 1 tháng hoặc 2 tháng/lần giúp các đơn vị nắm bắt được tình hình, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm để từ đó phối hợp tốt hơn.
 
Bộ trưởng cũng đề nghị 3 đơn vị trong Khối An toàn thông tin phối hợp với Trung tâm Thông tin của Bộ để triển khai ngay chuyên trang an toàn thông tin trên Cổng thông tin  điện tử của Bộ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đây sẽ đầu mối thông tin khi người dân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế muốn tìm hiểu./.
 
 
D.Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top