Khảo sát ứng dụng CNTT năm 2016 và thu thập số liệu dự án đầu tư ứng dụng CNTT theo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT

Thứ tư, 02/11/2016 10:19

- Phiếu khảo sát ƯDCNTT năm 2016

- Văn bản tham khảo:

  + Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

  + Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top