Khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại tỉnh Hòa Bình

Thứ tư, 23/10/2019 23:00

Thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, ngày 21/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đoàn khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại tỉnh Hòa Bình.

 Đoàn gồm các cán bộ lãnh đạo và chuyên viên các Cục: viễn thông, báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản, in, phát hành; các Vụ: pháp chế, văn phòng, Trung tâm Thông tin… để khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai công tác kiểm soát, cải cách TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Qua đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng, tham mưu đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC một cách thực chất theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Hòa Binh là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, Việt Nam. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố và 10 huyện với 210 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 11 thị trấn, 8 phường và 191 xã: nằm giáp ranh giữa 3 khu vực: tây bắc, đông bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc sinh sống, đông nhất là người Mường chiếm 63,3%; người Kinh chiếm 27,73%; người Thái chiếm 3,9%; người Dao chiếm 1,7%; người Tày chiếm 2,7%; người Mông chiếm 0,52%; ngoài ra còn có người Hoa sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh.
 
a4.jpg
 
Đồng chí Bùi Đức Nam – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã thay mặt Sở báo cáo với đoàn công tác về tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương. Với đặc điểm địa lý và dân cư nêu trên nhưng tỉnh Hòa Bình cũng như Sở TTTT luôn nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. tỉnh luôn xem xét theo dõi, đánh giá theo dõi, bảo đảm tính khả thi của quy định TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính… Tỉnh thường xuyên phổ biến quán triệt các văn bản của cấp trên về thực hiện công tác kiểm soát TTHCgóp phần nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC hiện nay.
 
Tỉnh đã đầu tư và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh tập trung tất cả các TTHC toàn tỉnh với bộ phận một cửa tập trung tại Trung tâm. Các thiết bị phục vụ người dân được trang bị đầy đủ, bố trí bộ phận hướng dẫn thực hiện luôn thường trực, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách thuận tiện nhất.
 
a1.jpg
 
Các nội dung như công bố công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở http://sothongtin.hoabinh.gov.vn giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu dễ dàng các thủ tục, hướng dẫn thực hiện… Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. Hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông sau đó được chuyển đến các bộ phận chuyên môn thực hiện xử lý, kết quả sau đó được chuyển lại bộ phận một cửa và chuyển tới cho người dân trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Các công tác như rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân cũng như công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính cũng luôn luôn được chú trọng thực hiện. Từ 1/1/2018 đến tháng 9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết sớm, đúng hạn 317 hồ sơ TTHC và không có hồ sơ nào quá hạn. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn.
 
Tại buổi khảo sát, Đoàn công tác đã thảo luận, trao đổi với đại diện lãnh đạo Sở TTTT Hòa Bình, lãnh đạo các phòng ban, chuyên viên các đơn vị tham giải quyết TTHC và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, xuất bản, in, phát hành… trên địa bàn tỉnh về các vấn đề liên quan trong công tác xây dựng, kiểm soát TTHC, thực thi chính sách pháp luật tại tỉnh Hòa Bình. Nhiều vấn đề đã được đặt ra và làm rõ như:  Tình hình thực hiện các quy định về kiểm soát TTHC từ tháng 01/2018 đến tháng 9/2019 (công bố, công khai TTHC; công khai quy trình giải quyết TTHC; công tác rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận, thực hiện và trả kết quả TTHC được thực hiện tại địa phương; tiếp nhận, trả lời các kiến nghị về TTHC và công tác truyền thông về KSTTHC): Số lượng, tần suất, cách thức thực hiện từng TTHC mà Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện; Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; Tình hình triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, đề xuất TTHC thuộc Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương cần ủy quyền cho địa phương tiếp nhận và trả kết quả; Tình hình triển khai dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg) tại địa phương; Việc lấy ý kiến góp ý của cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương cho công tác KSTTHC, danh mục bộ TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông; Đánh giá tình hình triển khai và những khó khăn, kiến nghị, đề xuất về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại địa phương và trung ương.
 
a3.jpg
 
Các ý kiến trao đổi cơ bản đã được đoàn công tác trao đổi, giải đáp, một số ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn công tác đã ghi nhận và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua buổi làm việc, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao nội dung làm việc của đoàn, các giải đáp cũng như ý kiến của đoàn công tác giúp Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính để hướng tới một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, đem lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Đoàn công tác của Bộ cũng có thêm được nhiều thông tin để nghiên cứu, hoàn thiện hơn nữa các quy định về TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo yêu cầu đơn giản hóa TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt theo Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ.
 
Theo kế hoạch, ngày 23-24/10/2019 đoàn tiếp tục làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình và Nam Định.

 

Phòng KSTTHC – Bộ TTTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top