Khánh Hòa: Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ

Thứ hai, 15/03/2021 15:05

Sáng 11/3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh chủ trì làm việc với các thành viên BCĐ về tiến độ thực hiện cuộc tổng điều tra.

20210315-l04.jpg

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cuộc tổng điều tra do Cục Thống kê tỉnh và Sở Nội vụ thực hiện. Theo Cục Thống kê tỉnh, cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, cập nhật danh sách nền các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã thuộc đối tượng điều tra. Tính đến ngày 31-12-2020, trên địa bàn tỉnh có 137 hợp tác xã, 9.794 DN; 694 đơn vị sự nghiệp và 66 hội, hiệp hội có hoạt động kinh tế. Sở Nội vụ đã tuyển chọn và phân công, bàn giao tài khoản đăng nhập phần mềm xử lý thông tin điều tra cơ sở chính cho 31 giám sát viên, 9 quản trị hệ thống các cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, cung cấp tài liệu, phổ biến, hướng dẫn các văn bản… Các đơn vị thành viên khác cũng thực hiện những công việc theo quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiện nay, các đơn vị đang thực hiện thu thập thông tin đối với các DN, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; từ ngày 1-7, sẽ thực hiện thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hữu Hoàng đề nghị các thành viên trong BCĐ chủ động theo dõi, đôn đốc địa bàn được phân công; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị mình quản lý cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Các thành viên cần phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong việc rà soát cập nhật danh sách nền hợp tác xã, DN, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương kế hoạch cuộc tổng điều tra, tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân, các DN, hợp tác xã, cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra để kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện điều tra…

 

https://baokhanhhoa.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top