Khánh Hòa: Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ

Thứ hai, 15/03/2021 15:05

Sáng 11/3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh chủ trì làm việc với các thành viên BCĐ về tiến độ thực hiện cuộc tổng điều tra.

20210315-l04.jpg

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cuộc tổng điều tra do Cục Thống kê tỉnh và Sở Nội vụ thực hiện. Theo Cục Thống kê tỉnh, cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, cập nhật danh sách nền các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã thuộc đối tượng điều tra. Tính đến ngày 31-12-2020, trên địa bàn tỉnh có 137 hợp tác xã, 9.794 DN; 694 đơn vị