Khánh Hòa: Thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021

Thứ tư, 03/03/2021 15:09

Từ ngày 1/3/2021, thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên quy mô toàn quốc. Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Trúc Phương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết:

20210315-l005.jpg

Bà Lê Thị Trúc Phương - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

- Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra quan trọng nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất - kinh doanh (SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương. Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ phục vụ việc tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương…


Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế như: Cơ sở SXKD; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi Chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Thời gian thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ ngày 1-3 đến 30-5 đối với đơn vị doanh nghiệp; từ ngày 1-3 đến 30-4 đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; từ ngày 1-7 đến 30-7 đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Kết quả số liệu sơ bộ của tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12-2021, kết quả chính thức vào quý I/2022.


*PV: Xin bà cho biết một số nội dung chính của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021?


- Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau: Nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí SXKD (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, chi phí SXKD, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.


*PV: Phương pháp thu thập thông tin và cách thức phối hợp giữa các đơn vị liên quan được triển khai như thế nào, thưa bà?


- Các nhóm thông tin của tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) và phỏng vấn trực tiếp (bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động).


Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp năm 2021 tỉnh Khánh Hòa đã phân công trách nhiệm và công tác phối hợp của các sở, ban, ngành và các thành viên trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo tổng điều tra tại địa bàn cụ thể. Theo đó, việc thu thập thông tin của các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng và các cơ sở SXKD (bao gồm doanh nghiệp và cơ sở SXKD cá thể) do ngành Thống kê tổ chức thực hiện. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện thu thập thông tin của các đơn vị thuộc khối hành chính, Đảng, đoàn thể. Bên cạnh đó, các công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra cũng được quan tâm triển khai như: Thành lập ban chỉ đạo và tổ thường trực các cấp; xây dựng, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện; xác định địa bàn và lập bản kê các đơn vị điều tra; tổ chức tập huấn cho ban chỉ đạo, giám sát viên, quản trị hệ thống và điều tra viên…


- Xin cảm ơn bà!

 

https://www.baokhanhhoa.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top