Khánh Hòa: Sắp xếp lại các cơ quan báo chí địa phương, giải thể 2 tạp chí cấp sở

Thứ tư, 29/04/2020 13:50

Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đưa ra kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí của địa phương, trong đó thực hiện giải thể 2 tạp chí, bao gồm Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa; Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6 tới.

Hiện, Khánh Hòa có 5 cơ quan báo chí, trong đó Báo Khánh Hòa, cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Khánh Hòa, xuất bản 6 kỳ/tuần với số lượng phát hành trong năm trên 1,5 triệu tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với 1 kênh phát thanh và 1 kênh truyền hình, hoạt động bằng kinh phí tự chủ. Hai cơ quan báo chí này được đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, phù hợp với phương án sắp xếp theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa có cơ quan chủ quản là Sở Khoa học và công nghệ. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao. Cả 2 tạp chí này đều xuất bản mỗi kỳ/2 tháng, số lượng phát hành trong năm đạt 3.300 bản/tạp chí, kinh phí hoạt động do nguồn ngân sách địa phương cấp và nguồn thu dịch vụ. Mặc dù 2 tạp chí lần lượt được đánh giá là đã đóng góp tích cực trong việc thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như các nội dung chuyên ngành, tuy nhiên theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cả 2 tạp chí chưa phù hợp vì có cơ quan chủ quản là cơ quan cấp sở thuộc tỉnh, nên phải giải thể. Tỉnh Khánh Hòa cho phép sau khi giải thể Tạp chí Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ xuất bản bản tin để cung cấp thông tin về khoa học, công nghệ với tên gọi “Bản tin Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo”, hoạt động bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.
 
Tỉnh Khánh Hòa còn có Tạp chí Nha Trang trực thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, xuất bản 1 kỳ mỗi tháng, với số lượng phát hành trong năm đạt 5.500 bản. Đánh giá của UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, Tạp chí Nha Trang đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn học, nghệ thuật; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, góp phần đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh. Tạp chí Nha Trang phù hợp với định hướng quy hoạch, nên tiếp tục được hoạt động./.
Tiên Minh (TTXVN)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top