Khánh Hòa giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức 3, 4 cho các đơn vị

Thứ hai, 21/09/2020 14:04

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

 Theo quyết định mới được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân ký ban hành, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong và các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, TT&TT, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng được giao chỉ tiêu tối thiểu 45% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức 3, 4.

Các Sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế được giao chỉ tiêu tối thiểu 40% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.
 
20200505-pg2.jpg
 
Cùng với đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của UBND cấp huyện.
 
Cụ thể, UBND các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh và Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh, thành phố Nha Trang được giao chỉ tiêu tối thiểu 35% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.
 
Với UBND hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, chỉ tiêu được giao là tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.
 
Đối với cấp xã, quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và thành phố Nha Trang: tối thiểu 25% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.
 
Chỉ tiêu áp dụng với các xã, thị trấn thuộc hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh là tối thiểu 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4.
 
UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện quyết định nêu trên; tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị, địa phương.
 
Trước đó, tại Quyết định 1702 ban hành ngày 3/6/2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố danh mục 140 thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4, bao gồm 107 thủ tục mức độ 3 (92 thủ tục cấp tỉnh, 12 thủ tục cấp huyện, 3 thủ tục cấp xã) và 33 thủ tục mức độ 4 (26 thủ tục cấp tỉnh, 7 thủ tục cấp huyện).
 
Trong công văn 929 ngày 19/3/2020 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, Bộ TT&TT cũng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020, đồng thời bảo đảm việc triển khai phải hiệu quả, phù hợp nhu cầu, điều kiện thực tế, tránh hình thức. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến của các dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2019.
 
Thời gian thực hiện cách ly xã hội vừa qua, cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, Khánh Hòa cũng đã ghi nhận tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tăng. Cụ thể, theo thống kê của Sở TT&TT Khánh Hòa, trong hơn 3 tuần đầu tháng 4/2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 17.779 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 29,87%, tăng gần 10% so với tỷ lệ đạt được trong cả quý I/2020. Tổng số hồ sơ được chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ khách hàng là trên 3.180 hồ sơ.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top