Khẩn trương xây dựng hệ thống thư điện tử quốc gia

Thứ sáu, 05/10/2012 08:11

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương đề xuất việc xây dựng hệ thống thư điện tử quốc gia đã được phê duyệt tại Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

img
Hệ thống thư điện tử UBND tỉnh Bình Định - Ảnh minh họa

Nhiệm vụ trên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2012.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong đó tập trung vào việc đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin khác của các cơ quan nhà nước; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương còn lại khẩn trương ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của cơ quan.

Đồng thời, tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo lập thói quen sử dụng thư điện tử công vụ và phương pháp làm việc khoa học của cán bộ, công chức vào công việc hàng ngày.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và hệ thống thư điện tử nói riêng.

Tính đến hết năm 2011, trung bình có trên 90% cán bộ, công chức đến cấp đơn vị trực thuộc ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được trang bị máy tính phục vụ công việc, tỷ lệ này đối với các địa phương (đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện) là khoảng 68%.

Ngoài ra, các Bộ, ngành, địa phương cũng đã chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), kết nối Internet tại cơ quan, đơn vị. Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, các Bộ, ngành, địa phương đã phát triển hệ thống thư điện tử của mình.

Tỷ lệ các cơ quan đã triển khai hệ thống thư điện tử chính thức (.gov.vn) phục vụ công việc khá cao, năm 2011: 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã triển khai hệ thống thư điện tử chính thức phục vụ công việc; 94% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan mình (chỉ còn 4 tỉnh chưa xây dựng hệ thống thư điện tử chính thức là: Hà Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Sóc Trăng).

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng hệ thống thư điện tử chính thức, thì hệ thống này đã được triển khai tới 85% đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, tới 98% Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố và 91% các sở, ban, ngành, quận, huyện.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top