Khẩn trương kết nối hệ thống "một cửa điện tử" TP với phần mềm dịch vụ công liên thông

Chủ nhật, 25/12/2022 08:11

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện điểm 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn.

20221225-m04-dvc.jpg

Ảnh minh họa

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4146/UBND-KSTTHC về thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khi triển khai điểm 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc báo cáo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai điểm dịch vụ công liên thông 2 thủ tục hành chính: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”, Sở Tư pháp Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện việc yêu cầu ký sổ và sao y điện tử và bản chụp, bản Scan kết quả giải quyết thủ tục khai sinh và khai tử thực hiện theo quy trình đã được thống nhất ký số theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ và hướng dẫn quy trình thực hiện của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã giao tại Văn bản số 3918/UBND-KSTTHC ngày 22/11/2022 của UBND thành phố; gửi danh sách đầu mối tham gia hỗ trợ và thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo chỉ đạo.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng API kết nối hệ thống “một cửa điện tử” thành phố với phần mềm dịch vụ công liên thông, bảo đảm đúng quy định.

Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Công an thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện điểm 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác truyền thông để công dân biết, hiểu và tham gia thực hiện; Kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác hỗ trợ triển khai của Chính phủ./.

Diệu Linh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top