Khẩn trương kết nối, chia sẻ giữa các CSDL ngành, địa phương

Thứ sáu, 23/12/2022 06:00

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban quốc gia về Chuyển đổi số (CĐS) nhấn mạnh điều này khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

20221226-ta9.jpg

Đẩy mạnh cấp chữ ký số, tài khoản an sinh xã hội chi trả không dùng tiền mặt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, những năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều đề án, kế hoạch về tin học hoá, ứng dụng CNTT, xây dựng CSDL quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)… nhưng chưa có đề án nào được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo nhiều như Đề án 06, cùng sự vào cuộc rất mạnh mẽ của các bộ, ngành.

Tuy nhiên, khi bắt đầu thực hiện, Đề án 06 đã cho thấy những khó khăn cần giải quyết. Ví dụ: Trong suốt cuộc đời của một người cần khoảng 200 trường dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý. Nhưng CSDL của các bộ, ngành, địa phương còn rời rạc, manh mún, ở nhiều bộ phận khác nhau.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh kết nối, chia sẻ giữa các CSDL ngành, địa phương; lập tổ công tác đến tận xã phường để thu thập dữ liệu trên cơ sở tập hợp theo yêu cầu của các sở, ngành, gắn với cơ chế thiết lập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin. Lưu ý 3 nhóm dữ liệu cần tập trung rà soát, cập nhật là: Đất đai, xây dựng, nhà ở; lao động, an sinh xã hội; y tế.

Về triển khai cung cấp các DVC thiết yếu theo Đề án 06, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Nam quyết tâm thực hiện đầy đủ; khẩn trương đồng bộ dữ liệu đã có và kết nối theo từng DVC. "Các đồng chí phải giao ban hằng tuần, sao cho trong vòng 6 tháng có CSDL của toàn tỉnh".

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy khẳng định UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về quy trình, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện cung cấp các DVC liên thông theo yêu cầu đề ra; Tăng cường tuyên truyền triển khai các DVC liên thông để người dân nắm được, tham gia thực hiện.

Cùng với đó, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên làm tốt công tác cập nhật, làm sạch dữ liệu hộ tịch, y tế, đất đai, an sinh xã hội phục vụ hiệu quả việc cung cấp các DVCTT; đẩy mạnh thực hiện các mô hình về đăng ký lưu trú; cấp chữ ký số; cấp tài khoản an sinh xã hội phục vụ việc chi trả không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh...

Hà Nam đã kết nối Cổng DVC và Hệ thống thông tin (HTTT) một cửa với hệ thống CSDL quốc gia về dân cư

Theo UBND tỉnh Hà Nam, đến nay, tỉnh đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 21/25 DVC thiết yếu theo Đề án 06; đang triển khai thí điểm 2 DVC: Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

Đối với 2 dịch vụ là Liên thông đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 21/11/2022.

Cổng DVC và HTTT một cửa điện tử tỉnh Hà Nam cung cấp tổng số 1.741 bộ thủ tục hành chính. Trong đó có 877 dịch vụ trực tuyến toàn trình; 789 DVCTT một phần. Tính đến 18/11/2022, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống: 231.081 bộ, giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%; có 154.063 bộ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 66,67%.

Tỉnh Hà Nam đã hoàn thiện các điều kiện và thực hiện xong việc kết nối Cổng DVC và HTTT một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

Đến nay, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã triển khai, chỉ đạo 118/118 cơ sở khám chữa bệnh BHYT sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử hoặc qua ứng dụng VneID thay thế cho thẻ BHYT và thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế (540.386/771.934 thẻ BHYT). Đồng thời, rà soát, cập nhật thông tin số lượng về các nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh… Các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe đã thực hiện liên thông kết quả trên trục liên thông quốc gia từ tháng 2/2020.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở TT&TT, Công an tỉnh phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an số hóa dữ liệu 35.000 hộ nghèo, cận nghèo; 20.299 người có công; 45.300 người thuộc diện bảo trợ xã hội; cấp tài khoản an sinh xã hội cho công dân toàn tỉnh...

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhập thông tin lên CSDL về đất đai, triển khai đối sánh dữ liệu trong CSDL quốc gia về dân cư; đã đồng bộ đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng 283.983 thửa đất tại 101/109 xã phường, thị trấn./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top