Khai mạc Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo

Thứ năm, 06/07/2017 16:00

"Công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới quốc gia cần phải được quan tâm để có những ứng phó kịp thời, không để bị động, trong đó công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân có vai trò hết sức quan trọng". Phát biểu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo tại Lễ khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại tại Tp. Tuy Hòa, Phú Yên, hôm nay 6/7/2017.

Lớp Tập huấn năm nay với 2 ý nghĩa. Một là, vấn đề Biển Đông, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại chưa bao giờ mất đi tính thời sự và cấp bách. Hai là, thanh niên luôn đóng vai trò xung kích, nòng cốt trong việc tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng với các vấn đề hệ trọng của đất nước, là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với thanh niên và mọi tầng lớp nhân dân cả nước.

20170706-m5.jpg 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo trao quà cho các tuyên truyền viên xuất sắc
 
Hội nghị Tập huấn lần này của Bộ TT&TT được thiết kế bao gồm 3 mảng nội dung: thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế, với sự tham gia của các Báo cáo viên từ các Bộ, ngành, các cơ quan nghiên cứu. 
 
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: "Chính lực lượng tuyên truyền viên cơ sở quan trọng này, thanh niên cả nước đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về vấn đề Biển Đông, là các sứ giả ngoại giao nhân dân góp phần làm cho thế giới hiểu đúng về Việt Nam, tiếp thu tinh hoa của thế giới để lập thân, lập nghiệp và làm giàu cho Tổ quốc".
 
"Công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới quốc gia cần phải được quan tâm để có những ứng phó kịp thời, không để bị động, trong đó công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân có vai trò hết sức quan trọng. Tuyên truyền biển, đảo cần được nhận thức và triển khai trong mối quan hệ mật thiết, tương hỗ của tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền hội nhập quốc tế. Bởi hội nhập quốc tế (trước hết trong lĩnh vực kinh tế) đảm bảo nguồn lực để bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước; các quan hệ đối ngoại một khi được mở rộng và đi vào chiều sâu sẽ tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế", Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.
 
Hội nghị Tập huấn lần này là một trong rất nhiều hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Bộ TT&TT với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác thông tin – tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo, giai đoạn 2010-2020.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top