Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ tư, 28/10/2020 11:25

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sáng 28/10, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc tại Hà Nội với chủ đề và phương châm hành động 2025 là “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

20201028-l1.jpg

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tới dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cùng 300 đại biểu đại diện cho 82.000 đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ Khối cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.
 
20201028-l2.jpg
Toàn cảnh Đại hội
 
Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ, trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Ðảng bộ Khối đòi hỏi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng cần nâng lên ở mức độ cao hơn. Trong đó, xây dựng Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt.
 
Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ðảng bộ Khối tập trung vào ba đột phá: Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Ðảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ðảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Ðảng.
 
20201028-l3.jpg
 
Ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW
 
Các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QiÐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối.
 
Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam./.
Trần Khánh/VOV.VN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top