Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 18/08/2020 08:57

Trong 02 ngày 17 và 18/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025) với chủ đề “Nâng cao năng lực, phẩm chất, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm nêu gương; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đưa ngành TT&TT phát triển bứt phá, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia”.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan TW có đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối; các đồng chí thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT.

Về phía Bộ TT&TT có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm; các đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT, cùng gần 200 đảng viên ưu tú của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT.
 
cac-dai-bieu-chao-co.jpg
 
Các đại biểu làm lễ chào cờ
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh: Năm năm qua, Đảng bộ Bộ TT&TT đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực thuộc ngành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ TT&TT được nâng cao, thông qua các chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách và các biện pháp điều hành cụ thể. Các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra cho Ngành đã hoàn thành và nhiều chỉ tiêu đã vượt ở mức cao, tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ đối với ngành TT&TT khi bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số quốc gia; góp phần phát triển và dẫn dắt đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có thu nhập trung bình cao.
 
Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Tâm: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ kiểm điểm sâu hơn kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới. Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nêu ra những chủ trương, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có trí tuệ và năng lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 
anh-tam-phat-bieu-18-8.jpg
 
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
 
"Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các cán bộ, đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã đóng góp rất nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015-2020; cũng như đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Các Báo cáo trình ra Đại hội hôm nay là công sức và trí tuệ của toàn Đảng bộ", đồng chí Phan Tâm cho biết.
 
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nêu rõ: "Đại hội Đảng bộ hôm nay có một ý nghĩa lớn, đánh dấu bước tiến của toàn Đảng bộ; quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đưa ngành TT&TT tiếp tục phát triển, tiến lên cùng cả nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đúng như chủ đề trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định: “Nâng cao năng lực, phẩm chất, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm nêu gương; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đưa ngành TT&TT phát triển bứt phá, dẫn dắt chuyển đổi số Quốc gia” .
  
Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT tại Đại hội, trong nhiệm kỳ IV vừa qua, Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng đồng bộ, hiện đại và rộng khắp. Công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu trong ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và đời sống xã hội. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên không gian mạng được tăng cường; lĩnh vực báo chí, truyền thông đã phản ánh đúng dòng chảy của thời đại, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường.
 
Cũng theo báo cáo chính trị, năm 2019, tổng doanh thu toàn ngành dự kiến đạt 3.100.000 tỷ đồng (gần 135 tỷ USD), tăng 2,5 lần so với năm 2015; nộp ngân sách đạt 99.820 tỷ đồng (hơn 4,3 tỷ USD), tăng 1,6 lần so với năm 2015. Hiện nay, Ngành TT&TT đã có một số doanh nghiệp lớn có thương hiệu và thứ hạng quốc tế. Trong bảng xếp hạng quốc tế về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do ITU đánh giá, Việt Nam vươn lên mạnh mẽ từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019.
 
Đặc biệt, Đảng bộ và lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét, trung thực, kịp thời những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước; tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, thành tựu đổi mới của Việt Nam đến bạn bè quốc tế; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ động tham gia đấu trang bảo vệ tư tưởng của Đảng...
 
Đồng thời, chỉ đạo triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả tuyên truyền, định hướng cơ chế, chính sách phát triển, quản lý báo chí. Bộ TT&TT đã chủ động đấu tranh quyết liệt với Facebook và Google buộc 2 doanh nghiệp này phải tích cực hợp tác, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp ngăn chặn tình trạng phát tán tin giả, thông tin xấu độc, tài khoản giả mạo trên nền tảng Facebook và Youtube. Xử lý nghiêm các đối tượng trong nước phát tán thông tin giả mạo trên mạng; chỉ đạo các cơ quan báo chí đấu tranh, phản bác các tin giả, thông tin xuyên tạc về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội; bảo đảm tỷ lệ ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật đạt từ 70 đến 80%.
 
Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đã chủ động triển khai thực hiện tốt Chương trình sách Quốc gia; Ngày sách Việt Nam và phát triển các tủ sách trọng điểm; xây dựng Quỹ hỗ trợ Xuất bản Việt Nam từ nguồn lực xã hội hóa... Mức hưởng thụ xuất bản phẩm bình quân tính theo đầu người cũng tăng từ 3,3 bản sách/người năm 2015 lên 4,6 bản sách/người năm 2019. Qua đó, góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí; đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
 
Đối với công tác xây dựng Đảng: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ TT&TT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của cả chi bộ và mỗi đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; từ đó, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình; tạo chuyển biến ngày càng tốt hơn trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên...
 
Song song với đó, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách xã hội; quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể tiếp tục được nâng cao, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên, hội viên; vai trò và vị trí của Đảng bộ ngày càng được nâng cao trong việc đưa ngành TT&TT tiếp tục phát triển; thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước.
 
Với chủ đề trên, Đại hội sẽ tập trung đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm huy động và phát huy có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá đưa ngành TT&TT phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT tiếp tục cập nhật thông tin từ Đại hội trong các bản tin tiếp theo.

Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top