Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Thứ sáu, 26/09/2014 09:39

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VII (2009-2014); rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá cụ thể, toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

img

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng nay (26/9), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã chính thức khai mạc.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tổ chức quốc tế và 1.008 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
 
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo những nội dung chính của Đại hội.
 
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam lần thứ VII (2009-2014); rút ra những bài học kinh nghiệm, nhận định, đánh giá cụ thể, toàn diện về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014-2019).
 
Theo đó, trọng tâm là nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của các tầng lớp nhân dân.
 
Theo tinh thần đó, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII là đại hội tiếp nối mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nguyễn Hoàng/chinhphu.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top