Khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý in tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 15/01/2011 11:29

Nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức và quản lý của các nhà quản lý cơ sở in, các cán bộ làm việc trong ngành in, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham gia ngành in, ngày 14/01/2011, Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng liên kết với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý in năm 2011.

img

 Đây là lớp học đầu tiên về nghiệp vụ quản lý ngành in được tổ chức tại khu vực miền Trung - Tây nguyên do Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Đà Nẵng tổ chức dưới hình thức liên kết đào tạo. Với 6 chuyên đề: Luật và nghị định liên quan đến xuất bản; xu hướng phát triển của chế bản; xu hướng phát triển của công nghệ in; xu hướng phát triển của công nghệ sau in; quản lý chất lượng sản phẩm in và xu hướng kết nối quá trình sản xuất in do các giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các nhà quản lý dày dặn kinh nghiệm đang hoạt động trong lĩnh vực xuất bản trực tiếp giảng dạy, mục tiêu của lớp học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về luật và các nghị định liên quan đến xuất bản, xu hướng phát triển của chế bản, công nghệ in, chất lượng sản phẩm in... cho  gần 30 học viên đến từ các tỉnh thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đăk Lăk.  

 Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 14 - 21/01/2011.

Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại thành phố Đà Nẵng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top