Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Thứ tư, 24/07/2013 10:01

Sáng 24/7/2013, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Tới dự khai giảng có các đồng chí: Bùi Như Uyên - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong các Ban của Đảng ủy cùng 83 đồng chí Đảng viên dự bị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

img

Đồng chí Bùi Như Uyên phát biểu tại Lễ khai giảng 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Như Uyên - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt lãnh đạo Bộ nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp đảng viên mới thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Bộ đến công tác phát triển đảng viên, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa phát triển liên tục của Đảng. Đồng thời, khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phục vụ đắc lực trong công tác chuyên môn của mình.
 
img
PGS.TS Trần Thị Minh Châu trình bày chuyên đề tại lớp học
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của Đảng ủy, trong 03 ngày (từ 24 đến 26/7/2013), Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới cho các đồng chí Đảng viên dự bị. Tại khóa học, các học viên sẽ được trang bị 9 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng và an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Các chuyên đề do giảng viên của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giảng dạy.

Để khóa học hoàn thành đúng yêu cầu đặt ra, đồng chí Bùi Như Uyên đề nghị Ban tổ chức lớp học, các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm học tập, tự nghiên cứu nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 
Kết thúc khóa học, các học viên phải viết bài thu hoạch và đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top