Kết quả thanh tra về cung cấp, sử dụng tên miền quốc tế tại tỉnh Đồng Nai

Thứ năm, 21/05/2015 09:10

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã thực hiện thanh kiểm tra 09 tổ chức, cá nhân có sử dụng tên miền quốc tế hoặc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả thanh tra cho thấy, các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đối tượng thanh kiểm tra đều vi phạm các quy định.

img

Đoàn thanh tra làm việc với cá nhân có sử dụng tên miền quốc tế.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Công nghệ thông tin thì các tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".VN" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn, khi có thay đổi thông tin thì phải thông báo về sự thay đổi đó. Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định: “Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đủ các điều kiện phải là doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam; có đăng ký kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền; có hợp đồng ký với Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) hoặc nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế để cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ là  phải quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tên miền quốc tế tại đơn vị mình bao gồm tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với cá nhân; phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền quốc tế thông báo việc sử dụng tên miền quốc tế theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp với VNNIC và các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tuyên truyền về hoạt động đăng ký, cung cấp và sử dụng tên miền quốc tế quy mô lớn và toàn diện hơn nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế đi vào nề nếp theo đúng các quy định hiện hành.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top