Kết quả pháp điển Luật Công nghệ thông tin

Thứ tư, 23/12/2015 09:22


Điều 3.2.LQ.1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 3.2.LQ.2. Đối tượng áp dụng

Điều 3.2.LQ.3. Áp dụng Luật công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.4. Giải thích từ ngữ

Điều 3.2.LQ.5. Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.6. Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.8. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.10. Thanh tra về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.11. Hội, hiệp hội về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.12. Các hành vi bị nghiêm cấm

Điều 3.2.LQ.13. Nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.14. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp

Điều 3.2.LQ.15. Quản lý và sử dụng thông tin số

Điều 3.2.LQ.16. Truyền đưa thông tin số

Điều 3.2.LQ.17. Lưu trữ tạm thời thông tin số

Điều 3.2.LQ.18. Cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số

Điều 3.2.LQ.19. Công cụ tìm kiếm thông tin số

Điều 3.2.LQ.20. Theo dõi, giám sát nội dung thông tin số

Điều 3.2.LQ.21. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng

Điều 3.2.LQ.22. Lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng

Điều 3.2.LQ.23. Thiết lập trang thông tin điện tử

Điều 3.2.LQ.24. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Điều 3.2.LQ.25. Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Điều 3.2.LQ.26. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Điều 3.2.LQ.27. Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Điều 3.2.LQ.28. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Điều 3.2.LQ.29. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại

Điều 3.2.LQ.30. Trang thông tin điện tử bán hàng

Điều 3.2.LQ.31. Cung cấp thông tin cho việc giao kết hợp đồng trên môi trường mạng

Điều 3.2.LQ.32. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại trên môi trường mạng

Điều 3.2.LQ.33. Thanh toán trên môi trường mạng

Điều 3.2.LQ.34. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Điều 3.2.LQ.35. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế

Điều 3.2.LQ.36. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa - thông tin

Điều 3.2.LQ.37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh và một số lĩnh vực khác

Điều 3.2.LQ.38. Khuyến khích nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.39. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.40. Nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.41. Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.42. Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.43. Chứng chỉ công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.44. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.45. Người Việt Nam làm việc tại nước ngoài

Điều 3.2.LQ.46. Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.47. Loại hình công nghiệp công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.48. Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.49. Phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.50. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Điều 3.2.LQ.51. Khu công nghệ thông tin tập trung

Điều 3.2.LQ.52. Loại hình dịch vụ công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.53. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.54. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin

Điều 3.2.LQ.55. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.56. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước

Điều 3.2.LQ.57. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích

Điều 3.2.LQ.58. Cơ sở dữ liệu quốc gia

Điều 3.2.LQ.59. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương

Điều 3.2.LQ.60. Bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin

Điều 3.2.LQ.61. Đầu tư của tổ chức, cá nhân cho công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.62. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.63. Đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.64. Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp và nông thôn

Điều 3.2.LQ.65. Nguyên tắc hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.66. Nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.67. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.68. Bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Điều 3.2.LQ.69. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.70. Chống thư rác

Điều 3.2.LQ.71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại

Điều 3.2.LQ.72. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin

Điều 3.2.LQ.73. Trách nhiệm bảo vệ trẻ em

Điều 3.2.LQ.74. Hỗ trợ người tàn tật

Điều 3.2.LQ.75. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Điều 3.2.LQ.77. Xử lý vi phạm pháp luật về công nghệ thông tin

Điều 3.2.LQ.78. Hiệu lực thi hành

Điều 3.2.LQ.79. Hướng dẫn thi hành

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top