Kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích năm 2022

Thứ ba, 03/01/2023 09:45

Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông của 12tỉnh/TPtrực thuộc Trung ương kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động báo chí do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cung ứng trong thời gian từ tháng 3/2022đến tháng 11/2022.

Phụ lục 1: KẾT QUẢ KIỂM TRA  CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DỊCH VỤ  CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NĂM 2022.

Phụ lục 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO CHÍ NĂM 2022 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top