Kết quả bước bước đầu thực hiện điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh Thanh Hoá năm 2010

Thứ năm, 17/06/2010 14:31

Để công tác này đạt hiệu quả tốt, ngay từ giữa tháng 5/2010, công tác thông tin tuyên truyền đã được quan tâm đẩy mạnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn liên tục đăng, phát các thông tin về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, phạm vi, đối tượng cuộc điều tra góp phần tạo sự đồng thuận, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra từ phía người dân.

img

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã cử chuyên viên của Sở phụ trách từng địa bàn kịp thời hỗ trợ điều tra viên cấp cơ sở và báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra về Ban chỉ đạo của tỉnh. Sở thường xuyên thông tin về cuộc điều tra trên Website để các đơn vị trong tỉnh cập nhật thông tin, làm các thủ tục phân bổ nguồn kinh phí tạm ứng đợt 1 cho UBND cấp huyện thực hiện cho công tác điều tra và tích cực làm việc với BCĐ điều tra Trung ương để xây dựng Tổng dự toán điều tra trên địa bàn tỉnh gửi Bộ TTTT, Bộ Tài chính tổng hợp và thẩm định trình Thủ tướng Phê duyệt.

Công tác tập huấn về điều tra thống kê hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 cho 27 huyện, thị xã, thành phố được triển khai sớm (mỗi huyện trung bình 10 người); có 637 xã, phường thị trấn (mỗi xã, phường, thị trấn cử 03 đối tượng tham gia), có 5.995 trưởng thôn tham gia tập huấn.

Đến ngày 15/6/2010, đã tổ chức các đoàn công tác đi thực tế giám sát tình hình triển khai điều tra đến 20/27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả ban đầu đã đạt được như sau: Đối với mẫu phiếu 01: Đã triển khai xong hoàn thành phiếu điều tra với tổng 47 đơn vị theo quy định.

Đối với mẫu phiếu 02: Đã tổ chức nghiệm thu 13/27 huyện nộp, đạt tỷ lệ 48% (các huyện Hoằng Hoá, Triệu Sơn, Như Xuân, Hà Trung, Hậu Lộc, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Mường Lát, Như Thanh, Thọ Xuân, Quan Sơn và Thạch Thành). Các đơn vị còn lại đã điều tra xong, đã và đang bàn giao phiếu cho Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh.

Đối với mẫu phiếu 03: đã nghiệm thu 127 phiếu đạt 20%. Trong đó 04 huyện hoàn thành 100% ( Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như  Xuân); 06 huyện đã bàn giao phiếu lần 1 là: Triệu Sơn (20/36), Hậu Lộc (6/27), Cẩm Thuỷ (15/20), Quan Sơn (1/13), Như Thanh (8/17), Yên Định (27/29) với số phiếu là 77 phiếu.

Đối với mẫu phiếu 04: đã nghiệm thu 776 phiếu đạt 13%. Trong đó 01 huyện hoàn thành 100% là huyện Như Xuân; 08 huyện đã thực hiện nộp lần 1 là: Triệu Sơn (104/385), Hậu Lộc (26/234), Cẩm Thuỷ (92/215), Ngọc Lặc (127/297), Quan Sơn (7/99), Như Thanh (75/195), Yên Định (60/264), Nông Cống (98/332).

Ban chỉ đạo điều tra, thống kê các cấp đang tập trung chỉ đạo các địa phương phấn đấu hoàn thành thu thập số liệu điều tra, thống kê trước thời hạn, dự kiến kết thúc trước ngày 20/6.
 

Sở TT&TT Thanh Hóa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top