Kết nối thử nghiệm đám mây của Bộ Giao thông Vận tải với nền tảng Cloud Chính phủ trong năm 2022

Thứ hai, 05/09/2022 18:35

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giao Trung tâm CNTT phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT để kết nối thử nghiệm đám mây của Bộ với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ trong năm 2022.

Việc kết nối thử nghiệm đám mây của Bộ Giao thông Vận tải với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ nhằm mục đích tạo môi trường để lưu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển dịch vụ dùng chung cho Chính phủ số được linh hoạt, hiệu quả và nhanh chóng. Nhiệm vụ này là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ này với Bộ TT&TT về chuyển đổi số ngành Giao thông Vận tải năm 2022.

20221027-ta7.jpg 

Cũng theo kế hoạch mới ban hành, Trung tâm CNTT còn được giao phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT tham mưu lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chiến lược dữ liệu, kế hoạch hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở của Bộ và Chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu ngành.

Cũng trong năm nay, Trung tâm CNTT sẽ phối hợp với Cục Tin học hóa mở rộng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu - LGSP của Bộ Giao thông Vận tải, kết nối với nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia. Đồng thời, xây dựng, phát triển dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông, dữ liệu phương tiện giao thông, dữ liệu người điều khiển phương tiện giao thông trở thành dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT cùng các Tổng cục và Cục của Bộ Giao thông có trách nhiệm phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT xây dựng mạng WAN của Bộ.

Đảm bảo an toàn thông tin mạng đã được xác định là một nội dung quan trọng trong công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của ngành Giao thông Vận tải. Vì thế, trong kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về chuyển đổi số với Bộ TT&TT năm 2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông đã yêu cầu Trung tâm CNTT phối hợp với Cục An toàn thông tin của Bộ TT&TT triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT của Bộ Giao thông Vận tải; Xử lý, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, trái quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ trên không gian mạng. Đồng thời, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng của Bộ Giao thông Vận tải với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ TT&TT về chuyển đổi số ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2021 - 2025 được Lãnh đạo 2 bộ ký kết ngày 22/10/2021. Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa 2 cơ quan để đẩy mạnh việc chuyển đổi số ngành Giao thông Vận tải; Phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi Bộ; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bộ TT&TT về chuyển đổi số.

Một trong những nội dung của chương trình là xây dựng, tạo lập nền tảng pháp lý cho việc triển khai hoạt động giao thông vận tải trên nền tảng công nghệ số và hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xử lý kịp thời các thách thức đặt ra đối với ngành Giao thông trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, hai Bộ cũng phối hợp phát triển dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông, dữ liệu phương tiện giao thông, dữ liệu người điều khiển phương tiện giao thông trở thành dữ liệu số quốc gia, đặt nền móng cho phát triển kinh tế số - xã hội số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống công nghệ thông tin quan trọng của Bộ Giao thông Vận tải; Thúc đẩy xây dựng, triển khai các nền tảng số trong giao thông vận tải; Phát triển hạ tầng số, hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) phục vụ hạ tầng giao thông thông minh...

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top