Kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu quốc gia

Thứ hai, 05/09/2022 07:20

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai một số nội dung chuẩn bị thực hiện kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM giao Công an TP chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai nội dung cụ thể khi Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thường xuyên đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu khác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin công dân để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội.

20221027-ta6.jpg

Ảnh minh họa

Sở Thông tin và Truyền thông TP được giao bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, quản lý, duy trì, vận hành, phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của TP sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), đáp ứng yêu cầu kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác tại TPHCM.

Đồng thời, phối hợp Văn phòng UBND TP duy trì, vận hành trục liên thông văn bản quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với UBND TP phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai của thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đối với các mẫu đơn, tờ khai có các thông tin, trường dữ liệu có thể khai thác, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, phối hợp với Công an TP, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội TP và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí và các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu được giao quản lý để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

theo hcmcpv.org.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top