Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Thứ năm, 14/03/2024 22:03

Ngày 12/3/2024, Cục Báo chí đã ban hành Kết luận số 01/KL-CBC về việc Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn.

Theo Kết luận thanh tra, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn cơ bản chấp hành đúng quy định pháp luật về quyền tác giả trong hoạt động báo chí; cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật về giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; phối hợp làm việc, báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ các sai sót, vi phạm của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn, như: Tạp chí không ghi đủ nội dung theo quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí; xuất bản 02 số gộp tháng 1+2/2022 và 1+2/2023 không đúng số trang theo văn bản bản chấp thuận gộp số của Cục Báo chí cấp; tự ý thay đổi giao diện trang chủ, bổ sung thêm 02 chuyên mục mới mà chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận bằng văn bản; hoạt động dưới tên miền không được quy định trong giấy phép….

Trên cơ sở đó, Đoàn thanh tra đã kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn, Cục Báo chí xử lý theo thẩm quyền..

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top