Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính

Thứ ba, 04/09/2018 08:42

Ngày 31/8/2018, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Kết luận số 582/KL-TTra về việc chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin đối với Bộ Tài chính.

Toàn văn kết luận thanh tra xem trong tệp đính kèm.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top