Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng (trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

Thứ sáu, 12/10/2018 09:22

Thực hiện Quyết định thanh tra số 418/QĐ-TTra ngày 06/7/2018 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Bưu điện TP Đà Nẵng), từ ngày 24/7/2018 đến ngày 20/8/2018 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Bưu điện TP Đà Nẵng (trụ sở tại số 271 Nguyễn Văn Linh - Phường Vĩnh Trung - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng).
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/9/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Bưu điện TP Đà Nẵng,
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau:
 
Xem toàn văn kết luận thanh tra tại đây./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top