Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến đối với Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc

Thứ hai, 21/01/2019 10:00

Thực hiện Quyết định thanh tra số 167/QĐ-TTV ngày 4/12/2018 của Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (viết tắt: Trung tâm V) về tần số và an toàn bức xạ vô tuyến điện, từ ngày 11/12/2018 đến ngày 26/12/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc tại địa bàn Hải Dương, Hưng Yên.
 
Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/12/2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến của Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc;
 
Giám đốc Trung tâm V kết luận như sau. (Xem toàn văn chi tiết kết luận thanh tra tại tệp đính kèm).
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top