Kết luận thanh tra tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Thứ sáu, 22/02/2019 11:05

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-TTra ngày 10/10/2018 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra tại Tập đoàn Viettel, từ ngày 22/10/2018 đến ngày 21/12/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Tập đoàn Viettel.

Quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Viettel và các đơn vị trực thuộc; Chi nhánh Viettel Hà Nội, Lạng Sơn và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.
 
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 11/01/2019 của Đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của Tập đoàn Viettel tại văn bản số 435A/CNVTQĐ-VTT ngày 28/01/2019 về việc báo cáo giải trình nội dung dự thảo Kết luận thanh tra.
 
Chánh Thanh tra kết luận như sau: Xem toàn văn tại tệp đính kèm./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top