Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình

Thứ hai, 24/09/2018 14:04

Thực hiện Quyết định thanh tra số 512/QĐ-TTra ngày 7/8/2018 của Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động Bưu chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Song Bình và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt, từ ngày 20/8/2018 đến ngày 28/8/2018, Đoàn thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại trụ sở của Công ty.
 
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 05/BCKQ-ĐTT ngày 14/9/2018 của Đoàn thanh tra,
 
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Kết luận như sau: (Xem và tải về toàn văn kết luận thanh tra tại đây)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top