Kết luận Kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông Vận tải

Thứ hai, 25/07/2022 09:11

 Kết luận kiểm tra số 684/KLKT-CXBIPH ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top