Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa

Thứ năm, 01/12/2022 08:18

Kết luận kiểm tra số 1228/KLKT-CXBIPH ngày 30/11/2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa.

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-ĐLN ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in đối với Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa, từ ngày 23/11/2022 đến ngày 24/11/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa, địa chỉ xưởng sản xuất: Lô C5-2 đường D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng Đoàn kiểm tra, kết quả xác minh và nội dung báo cáo của Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa là một Công ty Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực in trên giấy với những dòng sản phẩm chính như: Tập tô màu cho trẻ em, ấn phẩm quảng cáo, bao bì và đóng gói. Sản phẩm của Công ty vừa phục vụ cho các Công ty sản xuất trong nước, vừa được xuất khẩu sang Mỹ và nhiều nước Châu Âu. Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động in số 42/GP-STTTT ngày 17/8/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 00301654912, đăng ký lần đầu ngày 15/3/1999, thay đổi lần 9 ngày 21/6/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Về cơ cấu tổ chức, gồm các Phòng: Tổng Giám đốc, Ban cố vấn, Kinh doanh tiếp thị, Sản xuất, Quảng cáo, Kho.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ từ 01/01/2022 đến 30/11/2022, doanh thu 283,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 181,5 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 950 triệu đồng, lương bình quân 08 triệu đồng/người/tháng.

Công ty đã có nhiều hoạt động xã hội như: Phát động công nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ các công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, phát đồ chơi cho trẻ em vùng cao, phát cơm từ thiện ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ tiền, sữa bệnh viện Ung Bướu.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1.    Về điều kiện hoạt động in

Qua kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa đang hoạt động theo các điều kiện:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 00301654912, đăng ký lần đầu ngày 15/3/1999, thay đổi lần 9 ngày 21/6/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Giấy phép hoạt động in số 42/GP-STTTT ngày 17/8/2016 do Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 276/GCN ngày 31/01/2018 do Công an thành phố Hồ Chí Minh cấp cho cơ sở kinh doanh Lô C5-2 đường D4, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số chi nhánh: 0301654912-003 đăng ký lần đầu ngày 20/4/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Bằng tốt nghiệp của Đại học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho bà Phạm Phùng Lê Hoa - Loại hình đào tạo: chính quy ngành Kỹ thuật in, hạng: Khá - số hiệu bằng: A71742 cấp ngày 25/02/1994.

- Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in;

- Phiếu thống kê trang thiết bị máy móc (kèm theo).

Nhận xét:  Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa hoạt động in với đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Xuất bản.

2. Về việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm

2.1. Về lập và ghi chép thông tin vào Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in:

Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa đã thực hiện đúng quy định tại Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Nhận xét: Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa lập và ghi chép thông tin vào sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận in theo quy định của pháp luật.

2.2. Về lưu giữ hồ sơ nhận in:

Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa tổ chức lưu giữ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Xuất bản và Điều 16 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in đầy đủ, khoa học, thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý và tra cứu hồ sơ.

Nhận xét: Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa lưu giữ hồ sơ nhận in khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý, tra cứu hồ sơ, bảo đảm theo quy định.

2.3. Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo:

Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa đã thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tại Đề cương kiểm tra và báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhận xét: Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động in theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.4. Việc chấp hành quy định pháp luật về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm:

Đoàn kiểm tra lựa chọn xác suất, ngẫu nhiên và yêu cầu Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa cung cấp các hồ sơ, tài liệu chi tiết của 05 sản phẩm được Công ty thực hiện nhận in trong thời kỳ kiểm tra (có phụ lục kèm theo). Qua kiểm tra, 05/05 sản phẩm đều có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, như: Quyết định xuất bản, Hợp đồng in, bản thảo có ký duyệt và đóng dấu của nhà xuất bản, Hóa đơn GTGT.

Nhận xét: Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa thực hiện đầy đủ quy định về in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA

1. Về ưu điểm

a) Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa đã nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra số 82/QĐ-ĐLN ngày 16/11/2022 của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - Trưởng Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương; có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp đầy đủ, nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

b) Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty TNHH Thiết kế Mỹ thuật và Tin học Huynh đệ Anh Khoa đã tuân thủ các quy định của pháp luật về nhận in xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, có đầy đủ giấy tờ pháp lý để hoạt động; hồ sơ, tài liệu nhận in xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm đều đáp ứng đủ thành phần theo quy định.

2. Về tồn tại, hạn chế: Không.

VI.KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ: Không.

Kết luận kiểm tra có 05 (năm) trang bao gồm phụ lục, có hiệu lực từ ngày ban hành; giao Đoàn kiểm tra theo dõi thực hiện Kết luận này./.

Cục Xuất bản, In và Phát hành

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top