Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Thứ hai, 10/04/2017 16:27

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT
Nội dung
Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng
Địa điểm
mở tài khoản
Mã số dự án 
Mã ngành kinh tế
Thời gian KC-HT
Quyết định đầu tư/điều chỉnh lần cuối
Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết năm 2016
Kế hoạch năm 2017
 
 
Số, ngày
Tổng mức
đầu tư
 
 
Tổng số
Trong đó: phần vốn NSNN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
TỔNG SỐ
 
 
 
 
 
 
 
365,088
365,088
86,500
90,850
 
 
THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
 
 
365,088
365,088
86,500
90,850
 
I
Thông tin
 
 
 
 
 
 
 
80,000
80,000
20,500
21,000
 
 
Dự án nhóm B chuyển tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Đầu tư trang thiết bị, công cụ phần mềm đánh giá xếp hạng trang thông tin điện tử và nội dung trên thông tin trên Internet phục vụ công tác quản lý nhà nước
Trung tâm đo kiểm và dịch vụ phát thanh truyền hình
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7559534
252
2016-2018
1847/QĐ-BTTTT ngày 30/10/2015
45,000
45,000
10,500
11,000
 
2
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam và đầy mạnh thông tin đối ngoại
Cục Xuất bản, In và phát hành
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7565320
251
2016-2018
1850/QĐ-BTTTT ngày 30/10/2015
35,000
35,000
10,000
10,000
 
II
Truyền thông
 
 
       
 
68,142
68,142
10,000
10,500
 
 
Dự án chuyển tiếp
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
3
An ninh bảo mật, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường truyền cho mạng TSLCD của các cơ quan Đảng và Nhà nước
Cục Bưu điện Trung Ương
Hà Nội
Kho bạc Quận Tây Hồ
7409171
255
2016-2020
463/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2016
68,142
68,142
10,000
10,500
 
III
Công nghệ thông tin
 
 
 
 
 
 
 
82,000
82,000
18,000
25,400
 
 
Dự án nhóm B chuyển tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Xây dựng hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam
Cục An toàn thông tin
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7512746
279
2016-2020
374/QĐ-BTTTT ngày 18/3/2016
56,000
56,000
10,000
10,000
 
 
Dự án nhóm C chuyển tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Đầu tư trang thiết bị mở rộng hệ thống quản lý, lưu trữ
Báo VietNamNet
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7568473
263
2016-2017
440/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2016
15,500
15,500
4,500
9,450
 
6
Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia
Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7566789
279
2016-2017
1852/QĐ-BTTTT ngày 30/10/2015
10,500
10,500
3,500
5,950
 
IV
Khoa học công nghệ
 
 
 
 
 
 
 
34,946
34,946
18,000
13,450
 
 
Dự án nhóm B chuyển tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về an toàn, an ninh thông tin cho học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7504657
371
2015-2018
1583/QĐ-BTTTT ngày 30/10/2014
34,946
34,946
18,000
13,450
 
V
Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020
 
 
 
 
 
 
 
100,000
100,000
20,000
20,500
 
 
Dự án nhóm B chuyển tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Phát triển hạ tầng khung chính phủ điện tử Việt Nam- Giai đoạn 1
Cục Tin học hóa
Hà Nội
Kho bạc TP Hà Nội
7565878
279
2016-2018
1854/QĐ-BTTTT ngày 30/10/2015
100,000
100,000
20,000
20,500
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top