Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

TIN TỨC

Triển khai IPv6 tại Việt Nam

16/04/2018 11:17 SA Xem cỡ chữ

 

Biểu đồ tỉ lệ ứng dụng IPv6 tại Việt Nam (Cập nhật ngày 30/03/2018, nguồn APNIC)
 
No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 98.84% 98.27% 173
2 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 59.57% 56.38% 94
3 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 35.49% 34.01% 2,682,505
4 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 12.22% 3.33% 90
5 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 9.70% 9.39% 7,413,371
6 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 2.63% 0.77% 646
7 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.59% 1.06% 378
8 AS63764 INCOMSG-AS-VN INCOM SAI GON JOINT STOCK COMPANY 1.28% 0.00% 78
9 AS38733 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.09% 1.09% 274
10 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 1.02% 0.51% 589
11 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.82% 0.29% 2
12 AS38248 VTC-AS-VN VTC- 0.59% 0.59% 1
13 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 0.55% 0.00% 365
14 AS56141 DSP-AS-VN Danang ICT Infrastructure Development Center 0.30% 0.30% 658
15 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.20% 0.20% 5
16 AS131385 VTV-AS-VN Trung tam Tin hoc va Do luong - Dai TH 0.18% 0.18% 1
17 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.15% 0.15% 419
18 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.14% 0.13% 8
19 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.14% 0.14% 727
20 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.11% 0.08% 123
21 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.08% 0.04% 3
22 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 0.06% 0.04% 275
23 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.06% 0.06% 85
24 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 0.05% 0.04% 5,186,461
25 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.04% 0.01% 10
26 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.03% 0.02% 62
27 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.01% 0.01% 895
28 AS38726 VTCDIGICOM-AS-VN VTC DIGICOM 0.00% 0.00% 8
29 AS45557 VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC 0.00% 0.00% 5
30 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.00% 0.00% 2,549
TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 30/03/2018 nguồn APNIC)
 
 

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật ngày 30/03/2018, nguồn APNIC)
 
Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật tháng 03/2018, nguồn World IPv6 Launch)
 
Kết quả triển khai IPv6 của VNPT (Cập nhật tháng 03/2018, nguồn World IPv6 Launch)

 

 

Nguồn: VNNIC

Lượt truy cập: 1892

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )