IPC 25 năm phát triển cùng ngành Bưu điện

Thứ bảy, 06/11/2010 20:56

Tròn 25 xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng (Information and Public Relations Center – IPC) đã từng bước khẳng định vị thế của mình là đơn vị mạnh, chuyên nghiệp về thông tin và truyền thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đóng góp ngày càng hiệu quả vì sự phát triển của Tập đoàn trong môi trường cạnh tranh, hội nhập.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trao Bằng khen của Bộ TT&TT cho IPC

Để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới ngành Bưu điện, một trong những yêu cầu quan trọng là phải đổi mới công tác thông tin kinh tế - khoa học kỹ thuật, một lĩnh vực phải đi trước và luôn được Lãnh đạo Ngành quan tâm, coi trọng. Và đây chính là tiền đề để Lãnh đạo Ngành quyết định thành lập Trung tâm Thông tin- Xuất bản, tiền thân của Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng ngày nay. 25 năm qua cũng chính là quá trình lao động, sáng tạo, phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ CBCNV Trung tâm, đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển ngành Bưu điện Việt nam.

Được thành lập vào ngày 4/11/1985 với tên gọi Trung tâm Thông tin- Xuất bản, trên cơ sở Phòng Thông tin-Xuất bản thuộc Vụ Khoa học - Kỹ Thuật, Tổng cục Bưu điện, Trung tâm được giao nhiệm vụ phổ biến thông tin KHKT và KTBĐ, tổ chức biên soạn, xuất bản Tạp chí Bưu chính Viễn thông (nay là Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ TT&TT), Nội san Thông tin KHKT & KT Bưu điện, quản lý Thư viện Ngành, đồng thời tổ chức thông tin tư liệu và làm sách KHKT chuyên ngành.

 Mỗi giai đoạn trong chặng đường phát triển 25 năm của Trung tâm luôn có sự bám sát mọi hoạt động cũng như sự phát triển, đổi mới của ngành. Nếu như giai đoạn 1991- 2000, Trung tâm phát triển mạnh công tác thông tin đa phương tiện; Đổi mới và nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm; mở rộng tuyên truyền đặt nền móng cho công tác quan hệ công luận thì Giai đoạn từ 2001 đến nay lại là sự chuyển hướng hoạt động thông tin tuyên truyền sang hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng phục vụ SXKD của Tập đoàn trong môi trường cạnh tranh. Trung tâm luôn có những đổi mới, chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động thông tin, bám sát và bắt nhịp đồng bộ với tốc độ phát triển và khí thế của toàn Ngành.

Luôn có sự chuyển đổi theo sự thay đổi của Ngành, nhưng về cơ bản, trong mỗi giai đoạn, Trung tâm vẫn là một đơn vị làm công tác thông tin-báo chí-xuất bản, phục vụ đắc lực, đóng góp có hiệu quả vào chỉ đạo của ngành. Đặc biệt, với định hướng “đi tắt, đón đầu”, nhanh chóng hiện đại hoá và thực hiện thắng lợi Chiến lược Tăng tốc độ phát triển hai giai đoạn từ 1993 đến năm 2000, Trung tâm đã triển khai 3 lĩnh vực thông tin quan trọng theo hướng đa phương tiện, xây dựng tiền đề vững chắc cho sự lớn mạnh của Trung tâm sau này.

Hoạt động của Trung tâm cho tới thời điểm này đã được phát triển với đầy đủ các loại hình và phương tiện để tham mưu cho Lãnh đạo; phổ biến, góp phần nâng cao kiến thức cho CBCNV cũng như biểu dương, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên toàn mạng lưới; mặt khác tích cực tuyên truyền phổ biến về các sản phẩm, dịch vụ của VNPT, đồng thời khẳng định những đóng góp lớn của ngành Bưu điện vào công cuộc phát triển đất nước; góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh của một Ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới, xứng đáng với tấm Huân chương Sao Vàng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng.

Năm 2000, Chiến lược Tăng tốc kết thúc thắng lợi và cũng là năm toàn Ngành bước vào một giai đoạn mới: giai đoạn Hội nhập và Phát triển. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Trung tâm đã tiếp tục đổi mới tổ chức, mở rộng các loại hình và không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin theo định hướng: Chuyển hướng hoạt động thông tin tuyên truyền sang hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng phục vụ SXKD của Tập đoàn trong môi trường cạnh tranh gay gắt và mở cửa thị trường.

Trung tâm đã từng bước thực hiện chuyên môn hóa về nội dung, chuyên nghiệp hóa về lao động để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh SXKD, xây dựng thương hiệu và tiếp tục đổi mới, phát triển của Tập đoàn.

Để tăng cường mạnh mẽ cho công tác chăm sóc khách hàng của Tập đoàn, Trung tâm đã kịp thời đề xuất và triển khai xuất bản Tạp chí Xã hội Thông tin vào năm 2003. Với sự ra đời của Tạp chí XHTT, phương tiện báo chí, truyền thông của Tập đoàn đã được tăng cường thêm một bước. Tạp chí XHTT là kênh thông tin quan trọng tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ BCVT-CNTT, điện tử, qua đó thúc đẩy phát triển SXKD và xây dựng hình ảnh thương hiệu của Tập đoàn. Năm 2005, thực hiện quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông, Tạp chí BCVT được tách ra khỏi Trung tâm, chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 28/4/2008, Tập đoàn ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng trên cơ sở Trung tâm Thông tin Bưu điện, khẳng định rõ hơn nữa chức năng nhiệm vụ Tập đoàn giao cho Trung tâm trong tình hình và nhiệm vụ mới.

Ngày 19/8/2008, Trung tâm tiếp nhận Báo Điện tử VnMedia. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ truyền thông Tập đoàn giao, VnMedia đã góp phần tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là về lĩnh vực thông tin-truyền thông, đồng thời cập nhật và phản ánh phong phú, có định hướng về mọi mặt của đờisống chính trị, kinh tế, xã hội. Với phương châm thông tin: Cập nhật-Tin cậy- Thiết thực, VnMedia luôn là tờ báo có uy tín cao và là một trong 10 báo điện tử hàng đầu Việt Nam.

Trong môi trường cạnh tranh gay gắt và mở cửa thị trường VT-CNTT, hoạt động truyền thông quảng bá cũng diễn ra hết sức phức tạp. Trung tâm đã từng bước chuyển hoạt động từ tính chất thông tin tuyên truyền sang truyền thông và quan hệ công chúng với yêu cầu ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện và tính thuyết phục xã hội cao.

Thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sử dụng phối hợp các phương thức, phương tiện truyền thông. Nội dung nhiệm vụ trên gồm cả công tác phát ngôn và quan hệ báo chí, xử lý khủng hoảng thông tin đãtạo nên hiệu quả chung về truyền thông góp phần quan trọng nhằm tạo môi trường công luận thuận lợi cho hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị vàphát triển SXKD cũng như tăng cựờng uy tín, hình ảnh thương hiệu của VNPT trong môi trường cạnh tranh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chú trọng tăng cường tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin, quan hệ công chúng cho các đơn vị cơ sơ và phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong công tác này.

Đồng hành cùng mỗi bước phát triển của Ngành và Tập đoàn trong suốt 25 năm qua, tập thể CBCNV Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, chuyên nghiệp về thông tin và truyền thông, đóng góp ngày càng hiệu quả vì sự phát triển bền vững của VNPT trong môi trường cạnh tranh, hội nhập và toàn cầu hóa.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top