INFOGRAPHIC: Mô hình tổ chức và kế hoạch chuyển đổi số của các Bộ, tỉnh

Thứ sáu, 25/03/2022 10:33

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số, với quyết tâm lấy chuyển đổi số là phương thức, mô hình phát triển trong giai đoạn mới, định hướng chuyển đổi số đã được đưa vào các văn bản chiến lược cao nhất của Đảng, chính quyền các cấp; bộ máy thực thi về chuyển đổi số đang được củng cố, hình thành từ Trung ương đến địa phương và bắt đầu phát huy hiệu quả. Các Bộ, tỉnh đã có các cơ quan chuyên trách về CNTT theo mô hình Cục, Trung tâm, đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch về chuyển đổi số,

 Mohinhtochuc-CĐS.jpg

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top